xs
xsm
sm
md
lg

“ซีพี” เดินหน้านโยบาย “บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ปักธงทุกกลุ่มธุรกิจมุ่งมั่น ชู “5Rs” ลด ละ เลิก พลาสติก สอดคล้องทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภายใต้ความท้าทายจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลก ทั้งยังสอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของเครือฯ จึงประกาศนโยบาย บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เพื่อกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสีย ทั้งจากกระบวนการผลิต และกระบวนการอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ยึดถือและมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

ปัจจุบันทุกหน่วยงานในเครือซีพีต่างขานรับนโยบาย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามหลักการ ‘5Rs’ คือ การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคลดการสร้างของเสีย (Re-educate), การลดใช้พลาสติก (Reduce), การรีไซเคิลพลาสติก (Recycle), การใช้วัสดุทดแทน (Replace), และ การค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรม (Reinvent) โดยวางแผนกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับธุรกิจของตน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้นว่า ซีพีเอฟ หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำ ถาดบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ PLA (Polylactic acid) ซึ่งเป็นถาดอาหารชีวภาพที่ผลิตจากพืช (Renewable resource) และสามารถย่อยสลายได้ 100% ทดแทนการใช้ถาดพลาสติกใส PET (Polyethylene terephthalate) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมและไม่สามารถย่อยสลายเองได้ทางชีวภาพ

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ลดการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิตด้วยการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดขยะพลาสติกในห่วงโซ่คุณค่าทุกสายธุรกิจ ทำให้ในปัจจุบันสามารถลดการใช้พลาสติกได้มากกว่า 10,000 ตันต่อปี เช่น ในปี 2556 โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกของซีพีเอฟ ใช้ Bulk feed tank ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสัตว์ และในปี 2560 สามารถลดการใช้พลาสติกได้ 60% ของการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิต หรือคิดเป็นพลาสติกมากกว่า 8,000 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 17,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนั้นยังได้ขยายผลไปยังกิจการต่างประเทศได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์และรัสเซีย และในธุรกิจสัตว์น้ำได้นำ Q-pass tank มาใช้ที่ฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุลูกกุ้ง ลดพลาสติกได้มากกว่า 1,600 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 3,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ในขณะที่ เซเว่นอีเลฟเว่น ภายใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จอย่างมากในการดำเนินนโยบายลดเลิกการใช้พลาสติก ภายใต้โครงการ “ 7 Go Green ” เป็น 4 ระยะ คือ 1.ลดการใช้ถุงพลาสติก 2. ร้านประหยัดพลังงาน 3. Green Logistic และ 4. Green Product (สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) โดยประสบความสำเร็จอย่างมากจากโครงการ‘ลดวันละถุง คุณทำได้’ ที่มีนักร้องขวัญใจมหาชน ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย เป็นพรีเซนเตอร์ ถือเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของบริษัทฯ ที่ส่งผลกระทบในทางบวก สร้างแรงกระเพื่อมในการปฏิเสธไม่รับถุงอย่างได้ผล ด้วยการ ‘เปลี่ยนถุงเป็นเงิน’ นั่นคือ เมื่อลูกค้าปฏิเสธการรับถุง 1 ครั้ง เซเว่นฯ จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 20 สตางค์ ซึ่งจะรวบรวมเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

ซีพี ออลล์ยังได้ขยายผลด้านการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ในมหาวิทยาลัย ในโรงพยาบาล และตามเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม "รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก" โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว เครือเจริญโภคภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้ร่วมกับเครือเอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นถนน นำร่องพื้นที่ลานจอดรถหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสายไหม เป็นสาขาต้นแบบอีกด้วย

สำหรับ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด นั้นเดินหน้าทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทำให้การดูแลโลกเป็นเรื่องของทุกคน ชวนผู้บริโภคสร้างจิตสำนึกร่วมรักษ์โลก และเปลี่ยนทัศนคติผู้ประกอบการธุรกิจไม่ใช่ผู้สร้างขยะ แต่จะเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันแคมเปญ "Sip Surf & Save" สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติสามารถนำมารีไซเคิลได้ ตอกย้ำแนวคิดเปลี่ยนขวดเปลี่ยนโลก พร้อมปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานต่างๆ ของทรูคอฟฟี่แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลาสติกทุกเมนู เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติก (PLA) จนถึงการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังประกาศจุดยืนความเป็นผู้นำผู้ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ขวดน้ำดื่มพลาสติกที่จำหน่ายภายในร้านทั้งหมดเป็นกล่องน้ำกระดาษ True Coffee ขนาด 330 มิลลิลิตร เพื่อการบริโภคง่าย จับกระชับมือ โดยจะนำร่องวางจำหน่ายให้บริการแก่ลูกค้า ณ ร้านทรูคอฟฟี่ 15 สาขา ก่อนขยายทุกสาขาทั่วประเทศต่อไป

นอกจากนี้ เครือซีพียังได้ขยายนโยบายเดียวกันไปยังผู้มีส่วนได้เสียของเครือฯ ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตร คู่ค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้จัดจำหน่าย เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในข้อที่ 9 Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม ข้อที่ 11 Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12 Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน และข้อที่ 14 Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จากข้อมูลของธนาคารโลกเมื่อปี 2561 พบว่า ประชากรโลกได้สร้างขยะปีละมากกว่า 2,000 ล้านตัน ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที โลกของเราจะต้องเผชิญกับของเสียเพิ่มขึ้น 70% หรือ 3,400 ล้านตันภายในปี 2593 ซึ่งขยะที่มีมากที่สุด 3 ประเภทแรก คือ อาหาร 44% กระดาษและกระดาษแข็ง 17% และ พลาสติก 12% โดย 60% ของขยะทั่วโลกมาจากเอเชียและยุโรป

การต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของเราทุกคน ดังนั้น การงดหรือลดขยะ หรือการใช้ถุงพลาสติกเพียงวันเดียวคงไม่พอ แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องทุก ๆ วัน ไปจนกว่าปัญหาจะเบาบางลง เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

คลิกเพื่อรับชมรายการ คิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life ตอน รักษ์จึงเปลี่ยน

ติดตาม รายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life ได้ทางช่อง TNN 16 หลังรายการ TNN ข่าวค่ำ และ ช่อง true4U หลังข่าวในพระราชสำนัก ออกอากาศทุกวันจันทร์ หรือ ติดตามรายการย้อนหลัง และข้อมูลดีๆ ที่รอให้คุณมาออกความคิด เพื่อชีวิตยั่งยืน ที่ Facebook page : https://www.facebook.com/CPGroupSustainability และ https://www.sustainablelife.co


กำลังโหลดความคิดเห็น...