xs
xsm
sm
md
lg

ก.พ.ให้ต้นสังกัดฟัน ขรก.เอี่ยวทุจริตกองทุนเสมาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ปลัด ศธ.เผย ก.พ.ชี้ ข้าราชการเอี่ยวทุจริตกองทุนเสมาฯ ให้ต้นสังกัดพิจารณา ระดับซี 10-11 ให้รัฐมนตรี ด้าน ปปง.ยึดทรัพย์ “รจนา” มูลค่า 6 ล้านบาท มึนเป็นทรัพย์ติดจำนอง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้เกี่ยวข้องทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 8-11 และอยู่ในหลายสังกัด ว่า จากข้อหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กรณีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต มีหลายคน หลายตำแหน่ง หลายสังกัด ดังนั้น ใครจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ใครเป็นผู้สั่งยุติเรื่อง กรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่พฤติกรรมไม่ผิดวินัย ทาง ก.พ.ได้ตอบมาแล้วว่า ถ้าเกี่ยวข้องกับข้าราชการสังกัดใดก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุข้าราชการคนนั้นๆ เป็นผู้พิจารณา เช่นข้าราชการระดับ 8-9 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ ถ้าหากเป็นข้าราชการระดับ 10-11 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ เป็นต้น ส่วนข้าราชการระดับ 10-11 ต่างสังกัด เช่น สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ

“ขณะนี้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้สรุปและส่งสำนวนทั้งหมดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้ว ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน มีตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยกองทุนฯ รองเลขาธิการองค์กรหลักต่างๆเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับโอนเงินที่ปรากฏในสำนวน” นายการุณ กล่าวย้ำว่า ในการพิจารณาสั่งการลงโทษทางวินัยขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการว่าจะพิจารณาทางวินัยขั้นตอนไหน ซึ่งอาจจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นก็ได้ ขึ้นอยู่กับใครมีมูล หรือไม่มีมูลก็ว่ากันไป เช่น ประมาทเลิ่นเลอ หรือ เข้าไปมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งสำนวนทั้งหมดขณะนี้ได้ส่งให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาแล้ว

นายการุณ กล่าวว่า ทราบว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เข้าไปยึดทรัพย์ นางรจนา สินที อดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) มีมูลค่าประมาณ 6 ล้านบาท แต่พบว่าทรัพย์สินได้ติดจำนองทั้งหมด ทั้งนี้ เงินกองทุนฯที่ถูกโกงไปทั้งสิ้น 77 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น