xs
xsm
sm
md
lg

ฝากให้คิด!! ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ “มทร.อีสาน” เตือนปรับตัวกับกฎระเบียบ มีความอ่อนน้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ มทร.อีสาน รองอธิการฯ เตือนใช้ชีวิตระมัดระวัง รู้จักปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบ ไม่ว่าอยู่องค์กรใด มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ยกมือไหว้ผู้ใหญ่เป็นการลดอัตตา ย้ำ ต้องการบัณฑิตที่ดี รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบ ตามด้วยเก่งในสาขาวิชา และจะมีความสุข ไม่สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่น

วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน กล่าวในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ว่า วันนี้ทุกคนถือว่าเป็นนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครเต็มตัวแล้ว ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมตั้งใจเล่าเรียนศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตราชมงคลในอนาคต ขอให้ทุกคนรู้จักการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในทุกก้าวย่าง รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับกฏระเบียบที่มี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าเราอยู่ในองค์กรใด เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มต้นจากกฎในมหาวิทยาลัยก่อนจะออกไปสู่สังคมไทย

“สิ่งสำคัญที่ผมอยากให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาวิทยาเขตสกลนครอีกเรื่องคือ ขอให้ทุกคนเป็นคนที่น่ารักสำหรับเพื่อน สำหรับครูอาจารย์ คือความอ่อนน้อม ถ่อมตน ซึ่งเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทย เมื่อเจอครูบาอาจารย์ รุ่นพี่ หรือผู้ใหญ่กว่าต้องรู้จักการยกมือไหว้ เป็นการรู้จักลดอัตตาในตนเอง มีความนอบน้อม อ่อนน้อม ทักทายด้วยการไหว้และรอยยิ้ม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทย ผมอยากให้เกิดภาพเหล่านี้ในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีความคิดเป็นบวก (Positive Thinking) ในการดำเนินชีวิต เพราะเมื่อชีวิตเราคิดบวก สิ่งที่ดีจะตามมา คือ มีเพื่อนดี มีคนดีรอบตัว เมื่อมีเรื่องร้ายเข้ามาในชีวิต จงมองภาพลบนั้นเป็นบวกให้ได้ แล้วเราจะพบทางสว่างทันที และเมื่อคนใกล้ตัวคิดลบเราพยายามช่วยเขาให้คิดบวกให้ได้” ผศ.ดร.โฆษิต กล่าว

ผศ.ดร.โฆษิต กล่าวว่า ระยะเวลา 4 ปีที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทุกคนต้องพึงระลึกเสมอว่า จะต้องเตรียมตัวเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามสถานประกอบการต้องการ บัณฑิตที่พึงประสงค์แต่เดิมเรามักได้ยินคำว่า เก่ง ดี มีสุข แต่ปัจจุบันนี้ตนคิดว่าความดีต้องมาก่อน คือ ดี เก่ง มีสุข ทำดีอย่างไรให้ดีในสายตาผู้อื่น หรือการเป็นคนดีโดยแท้จริง ในฐานะนักศึกษา เราสามารถทำดีได้ทุกสถานการณ์และทุกโอกาส เช่น ส่งงานครบถ้วนตามกรอบเวลา การเข้าร่วมทำงานจิตอาสา มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ เริ่มต้นจากการปฏิบัติในสังคมหรือสาขาที่เรียน ถ้าเรามีความเต็มใจในการช่วยเหลือเพื่อน ครอบครัว ครูอาจารย์ มีความเสียสละต่อสังคม นั่นคือ นวัตกรรมแห่งความดี เราต้องปฏับัติตัวดี มีคุณธรรม ศีลธรรม และ มีความเก่ง คือเป็นคนเก่งในสาขาที่เรียน แต่ละคนถนัดและสนใจกันคนละแบบ และศาสตร์แต่ละศาสตร์นั้นไม่เหมือนกัน เราต้องสร้างความเป็นมืออาชีพให้เกิดขึ้นในตัวเราเอง เพราะสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในตัวเราไปตลอดชีวิต ไม่มีใครมาเอาไปได้

“มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะฝึกฝนให้นักศึกษาทุกคนมีความเก่งและเชี่ยวชาญในสาขาที่เรียนอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อออกปฏิบัติการฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา นักศึกษาจะได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยสามารถทำงานร่วมกับบริษัทได้อย่างมืออาชีพหรือสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้ นอกจากความดี ความเก่งแล้ว สุดท้ายเราก็จะมีความสุข เมื่อเรามีสุข เราจะไม่สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่น สุขกาย คือ การออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง อย่าไปมุ่งเน้นสิ่งที่เป็นอบายมุข สุรายาเสพติด สุขใจ คือ การมีน้ำใจ การคิดบวก กระทำบวก ทั้งกายวาจาใจ เมื่อเราพูดกับคนอื่นต้องรู้จักการให้เกียรติ เขาก็จะให้เกียรติเรา ถ้าเราอยากได้สิ่งใดเราต้องทำสิ่งนั้นให้เขาก่อน นี่คือกฎแห่งชีวิต” ผศ.ดร.โฆษิต กล่าว

ผศ.ดร.โฆษิต กล่าวว่า จากความเป็นจริงของสังคม เราจะเห็นว่าคนเก่งนั้นสู้คนดีไม่ได้ ความดีในตัวบุคคลต้องอาศัยระยะเวลาในการสะสมความดี ไม่ได้ทำเพียงวันเดียวจบ แต่ต้องเป็นคนดีไปตลอดชีวิต และคนดีเหล่านี้สามารถนำมาฝึกฝนให้เป็นคนเก่งได้ แนวคิดของวิทยาเขตสกลนคร คือ เราพยายามสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามสาขาวิชาชีพต่างๆ ปัจจุบันเรามีศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแล้ว และอยู่ระหว่างการเปิดศูนย์ย่อยที่ตรงกับศูนย์ทดสอบ เช่น ด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องกล คอมพิวเตอร์ การบริบาลผู้สูงอายุ หัตถบำบัด และสปา เมื่อนักศึกษาเข้าอบรมกับศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแล้วและศึกษาจบแล้ว จะได้รับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานและปริญญาบัตรพร้อมกัน 2 สิ่งนี้ จะเป็นเสมือนใบเบิกในการเข้าทำงานในสถานประกอบการ

กำลังโหลดความคิดเห็น...