xs
xsm
sm
md
lg

ส่องจำนวนรับ นศ. TCAS รอบ 4 ม.เกษตรฯ รับสูงสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ทปอ. เผยจำนวนรับนักศึกษาของทั้ง 62 สถาบันอุดมศึกษา รวมแล้ว 83,953 ที่นั่ง พบ ม.เกษตรฯ รับสูงสุด 6,482 คน ตามด้วย มอ. 5,530 คน

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยจำนวนรับนักศึกษา TCAS รอบ 4 หรือรอบแอดมิชชัน ทั้งหมด 62 สถาบัน จำนวน 3,303 คณะ/สาขาวิชา รวมแล้วกว่า 83,953 ที่นั่ง โดยสถาบันอุดมศึกษา 10 อันดับที่รับนักศึกษาในรอบแอดมิชชันสูงสุด ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6,482 คน 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จำนวน 5,530 คน 3. มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 4,310 คน 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 3,465 คน 5. มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 3,241 คน 6. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 2,955 คน 7. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 2,760 คน 8. มหาวิทยาลยศิลปากร จำนวน 2,735 คน 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2,677 คน และ 10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2,396 คน

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ รับจำนวนนักศึกษาผ่าน TCAS รอบ 4 จำนวนเท่าไรบ้าง ดูได้จากตารางดังนี้

กำลังโหลดความคิดเห็น...