xs
xsm
sm
md
lg

ทปอ.ยอมรับ TCAS รอบ 3/2 ยังมีปัญหากั๊กที่นั่ง แต่น้อยลง ยันคัดเลือกตามลำดับไม่ได้ เหตุไม่มีเกณฑ์กลางแบบแอดมิชชัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ทปอ. รับเคลียริงเฮาส์ TCAS รอบ 3/2 ยังมีปัญหากั๊กที่นั่ง แต่ปัญหาจะลดลง เชื่อเกิดเฉพาะมหาวิทยาลัยดังไม่เกิน 5 แห่ง แจงคัดเลือกเด็กตามลำดับไม่ได้ เหตุมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์พิจารณาเอง ไม่มีเกณฑ์กลางแบบแอดมิชชัน ห่วงเด็กคะแนนสูงยังไม่รู้จักตัวตน ไม่มีเป้าหมายชัดเจนในการเลือกเรียน ด้านผู้ปกครองพ้อระบบทำเครียดทั้งบ้าน ลูกถึงกับร่ำไห้ เผยเคยทำหนังสือแจง ทปอ. แล้ว แต่ได้รับคำตอบว่าไม่มีการกั๊กที่แน่นอน

วันนี้ (30 พ.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการประชุมหารือกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบ 3 โดยเฉพาะกรณีการกั๊กที่นั่ง จนจะมีการระดมพลมายัง สกอ.ในวันที่ 31 พ.ค. 2561 ซึ่งมีผู้ปกครองบางส่วนเข้าร่วมหารือด้วยนั้น

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธยบุรี (มจธ.) ในฐานะเลขาธิการ ทปอ. แถลงภายหลังการประชุมว่า จากข้อกังวลและร้องเรียนเรื่องดังกล่าว ทปอ. จึงมีการหารือและแก้ไขปัญหาโดย เพิ่มการเคลียริงเฮาส์ TCAS รอบ 3 เป็น 2 รอบ โดยในรอบที่ 3/1 ตรงกับวันที่ 1 - 3 มิ.ย. 2561 หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว จะนำที่นั่งที่ยังว่างส่งกลับคืนมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกเด็กและส่งรายชื่อกลับคืนมา เพื่อเคลียริงเฮาส์รอบ 3/2 โดยให้มีการสอบสัมภาษณ์พร้อมกันวันที่ 10 - 11 มิ.ย. 2561 โดยนักเรียนไม่ต้องสมัครใหม่หรือชำระเงิน เพราะจะใช้ 4 ตัวเลือกเดิมในการนำมาประมวลผล ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่ได้รับคัดเลือกในรอบ 3/1 ทั้ง 4 ตัวเลือกจะนำมาพิจารณาในรอบ 3/2 ทั้งหมด แต่หากได้รับการคัดเลือกแล้ว แต่พิจารณาแล้วว่าตัวเลือกอื่นที่ยังไม่ติด มีโอกาสที่จะติดในรอบ 3/2 ก็สามารถสละสิทธิ์ได้ แต่สาขาที่สละสิทธิ์นั้นเท่ากับสละสิทธิ์ไปเลย ไม่มีการนำมาพิจารณาใหม่ในรอบ 3/2

เมื่อถามถึงรอบ 3/2 ก็จะยังมีปัญหาการกั๊กที่ เพราะหากคะแนนถึงก็สามารถติดได้ทุกอันดับ ผศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า ในอดีตการวิ่งรอกสอบก็มีการกั๊กที่จำนวนมาก อาจจะมากกว่า 10 ที่ และทางมหาวิทยาลัยไม่ทราบเลยว่าเด็กสละสิทธิ์หรือไม่ ส่วนระบบ TCAS รอบ 3 จะทำให้การกั๊กที่น้อยลงจาก 10 กว่าที่เหลือเพียง 4 ที่ และพอมีรอบ 3/2 ก็จะทำให้การกั๊กที่น้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะนักเรียนที่สอบติดกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซึ่งมีประมาณ 2,000 กว่าคนเท่านั้น ได้มีการยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ดังนั้น การกั๊กที่จากเด็กกลุ่มนี้จะไม่เกิดขึ้น โดยเชื่อว่าจะทำให้ปัญหาการกั๊กที่นั่งลดลง 70-90% แต่คงตอบไม่ได้ว่าจะหายไปทั้งหมด ทั้งนี้ ปัญหาการกั๊กที่นั่ง มองว่าจะเกิดในมหาวิทยาลัยดังที่เด็กทุกคนอยากเข้าเรียน เชื่อว่าจะเกิดกรณีรุนแรงไม่น่าจะเกิน 5 มหาวิทยาลัยดังที่เด็กอยากเข้าเท่านั้น

เมื่อถามถึงข้อเสนอให้ TCAS รอบ 3 มีการจัดลำดับในการเลือก เพื่อไม่ให้เกิดการกั๊กที่นั่ง ผศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า เรื่องนี้ ทปอ.ไม่สามารถทำได้ เพราะ TCAS รอบ 3 เป็นการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกแตกต่างกัน ทปอ.ทำหน้าที่เป็นเพียงหน่วยงานประสานเท่านั้น ไม่ได้มีเกณฑ์กลาง หรือเป็นผู้กำหนด ต่างจากรอบ 4 แอดมิชชัน ที่ ทปอ. สามารถจัดลำดับได้ เพราะมีเกณฑ์กลางในการคัดเลือกเด็ก ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่ามีผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1 และ 2 แล้วและไม่มีการสละสิทธิ์จำนวน ประมาณ 120,000 คน ส่วนรอบที่ 3 มีผู้สมัครจำนวน 106,000 คน แต่มีที่นั่งรองรับ 100,300 ที่นั่ง

“ขณะนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วง ไม่ใช่ปัญหาเรื่องการกั๊กที่ แต่เป็นประเด็นที่เด็กกลุ่มได้คะแนนสูงเลือกทั้งคณะแพทย์ในส่วนของ กสพท และยังไปเลือกคณะนิเทศศาสตร์ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กไม่มีความชัดเจนในเป้าหมายการเรียนและในชีวิต ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก เพราะเท่ากับเด็กไม่รู้จักตนเอง อาจจะส่งผลต่อการเรียนในอนาคต อีกทั้งสะท้อนให้เห็นว่าเด็กไม่สนใจเรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ แต่มองว่าตัวเองคะแนนสูงจะเรียนในสาขาใดก็ได้ ดังนั้น ผมคิดว่าการที่จะมาคิดว่าการกั๊กที่เป็นเรื่องน่ากลัว เราควรจะกลัวอนาคตของประเทศก่อนดีหรือไม่ หากเด็กเลือกมหาวิทยาลัยจากคะแนนสูงอย่างเดียว” ผศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

ผศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า สำหรับประเด็นที่สังคมมองว่าการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยเพราะต้องเสียค่าสมัครนั้น ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอาจจะมีรายได้จากการสมัครจริง เนื่องจากระบบการรับตรงอิสระมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดสอบ กำหนดค่าสมัคร และเกณฑ์ต่างๆ เป็นไปตามมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ซึ่งทำให้เด็กวิ่งรอกสอบและต้องเสียค่าสมัครจำนวนมาก รวมถึงบางคนต้องเสียค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือบางมหาวิทยาลัยต้องเสียค่าเล่าเรียนเพื่อจองมหาวิทยาลัยไว้ และบางคนสามารถสมัครได้ถึง 10 มหาวิทยาลัย แต่ในระบบทีแคสรอบ 3 นี้ เป็นการแก้ปัญหาวิ่งรอกสอบและลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ซึ่งนักเรียนจะเสียค่าสมัครตามที่นักเรียนเป็นคนเลือกเท่านั้น ซึ่งหากเลือก 4 อันดับ จะเสียค่าสมัครมากสุดเพียง 900 บาท เท่านั้น

เมื่อถามว่า ในปีถัดไปก็จะยังเกิดปัญหาเดิมหรือไม่ ผศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า จะมีการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นแน่นอน ทั้งนี้ TCAS ออกแบบและคิดเพื่อแก้ปัญหาที่มีในประเทศ ซึ่งยอมรับว่า อาจมีความไม่สมบูรณ์แบบ ถ้าเห็นก็ต้องแก้ไข หากทำให้น้องๆ รู้สึกกังวลใจเดือดร้อนเมื่อจัดการแล้วทำให้เกิดข้อกังวลใจเพิ่มขึ้นมาก็พร้อมขอโทษ ซึ่งระบบนี้คิดว่าพยายามสร้างสมดุลของระบบที่ไม่มีทางเลือกเลย และให้ทางเลือก สมดุลระหว่างการเลือกและลดความไม่เป็นธรรม

เมื่อถามถึงเด็กที่เดินทางมาในวันที่ 31 พ.ค. ผศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า หากคิดว่ามีปัญหาก็เดินทางมาได้ แต่ ทปอ. ก็พยายามแก้ปัญหาแล้ว

นางเฉลิม เติมทอง ผู้ปกครองนักเรียนที่สอบ TCAS รอบ 3 กล่าวว่า พวกตนกังวลกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่า ระบบ TCAS รอบ 3 นี้จะต้องมีการกั๊กที่ ซึ่งผู้ปกครองบางกลุ่มก็มีการทำหนังสือมายัง ทปอ. แต่ก็ได้รับการตอบกลับว่าอย่าไปกังวล ไม่มีการกั๊กที่แน่นอน แต่จากการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบ TCAS รอบ 3 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ลูกตนเลือกสมัครนั้น มีนักเรียนที่มีชื่อติดหลายสาขาซ้ำกัน เช่น ติดทั้งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ติดทั้งวิศวกรรมทั่วไป แต่เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียงสาขาเดียว ส่งผลให้ตรงนี้กลายเป็นการกั๊กที่ เพราะเด็กโคตรเก่งจะต้องถีบเด็กเก่งปานกลางลงไปเรื่อยๆ เหมือนเป็นการกั๊กที่

“จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ลูกและครอบครัวเครียดกันมาก ลูกถึงขั้นกับร้องไห้กับเรื่องนี้ มองว่า ทปอ.ควรทำให้เด็กที่สมัครรอบ 3 ได้ที่นั่งให้เต็ม ไม่ควรผลักไปยัง TCAS รอบ 4 เนื่องจากใช้เกณฑ์คนละเกณฑ์ เช่น สอบวิศวะในรอบ 3 ใช้แพต 3 แต่รอบ 4 ใช้แพต 2 ซึ่งลูกตนไม่ได้สอบแพต 2 ถามว่าหากผลักไปเป็นรอบ 4 ก็ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงบางสาขาอาจไม่เปิดรับในรอบที่ 4 ด้วยซ้ำ"” นางเฉลิม กล่าว

นางเฉลิม กล่าวว่า รอบ 3 ควรเป็นการเลือกแบบมีลำดับ คะแนนถึงตรงไหนก็ควรได้อันดับนั้นที่เดียว ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่เข้าใจกันว่าเลือกแบบไม่มีอันดับหมายความว่าอะไร สุดท้ายจึงมารู้ว่าไม่มีลำดับคือ คนที่คะแนนสูงได้ทุกที่ และหาก TCAS 3/2 ไม่มีลำดับทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นแบบเดิม เพราะคนสอบมีกว่า 3 แสนคน ก็ต้องมีการกั๊กที่กันเหมือนเดิมอยู่ดี จึงอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบ และการแก้ปัญหาของ ทปอ.ควรให้มีผู้ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ไม่ใช่แอบหารือกันแล้วออกมาประกาศ และไม่ควรใช้ระบบนี้อีกในปีหน้า เพราะตนมีลูกอีกคนก็หวั่นว่าจะเกิดปัญหาแบบเดิมๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น...