xs
xsm
sm
md
lg

มทร.ธัญบุรี แจงรับ “เด็กรีไทร์” กลับเข้าระบบ มีการคัดเลือกเข้มข้น ปัดหายอด นศ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยันยอด นศ. สมัครเรียนไม่ลด ชี้ รับ “เด็กรีไทร์” กลับเข้าระบบ มีการคัดเลือกเข้ม ดูทั้งความประพฤติ ผลการเรียน เหตุผลในการดรอป ระบุมีรับกลับเข้ามาแล้ว 40 คน จากที่ตั้งเป้าไว้ 200 คน ยันเป็นการให้โอกาสเด็ก ไม่ใช่หายอด นศ.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2561 มทร.ธัญบุรี มีนักศึกษาให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าศึกษาต่อจำนวนทั้งสิ้น 25,109 ราย มีผู้ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 14,077 ราย มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาจำนวน 5,733 ราย ทั้งนี้ ยังเหลือรอบการรับอีก 3 รอบ คือ TCAS รอบ 3 หรือรับตรงร่วมกัน รอบ 4 หรือผ่านการ Admission และรับตรงอิสระ เหลือยอดการรับนักศึกษา 942 ราย จากยอดรับนักศึกษาทั้งปีการศึกษาจำนวน 6,675 ราย โดยยอดการรับดังกล่าวเป็นตามเป้าหมายการรับนักศึกษาในปีนี้ ถือว่าตัวเลขนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนใน มทร.ธัญบุรี ไม่ได้มีจำนวนลดลง

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า ส่วนการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ถูกรีไทร์กลับเข้ามาเรียนใหม่นั้น มหาวิทยาลัยต้องการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กลับมาเรียนอีกครั้ง ไม่อยากให้สังคมมองว่านักศึกษาที่ถูกรีไทร์เป็นเด็กเกเร สอบตกจนต้องถูกคัดออก แต่นักศึกษาในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงเด็กที่ได้งานทำระหว่างเรียน มีปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาทางบ้าน จึงต้องเลิกเรียนกลางคัน การคัดเลือกนักศึกษากลับเข้ามาเรียนใหม่ มหาวิทยาลัยใช้กฎระเบียบตามสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระเบียบของ มทร.ธัญบุรี โดยจะต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความประพฤติเรียบร้อย พิจารณาผลการเรียนย้อนหลัง รวมถึงเหตุผลในการดรอปเอาต์ จึงเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ส่วนการควบคุมคุณภาพจะดูว่าวิชาใดที่เทียบโอนได้ ซึ่งหากวิชาใดในอดีตมีผลการเรียนดีก็จะสามารถเทียบโอนได้จะทำให้ใช้เวลาเรียนน้อยลง

“ปัจจุบันมีผู้สมัครกลับเข้ามาแล้ว 40 คน จากเป้าหมาย 200 คน ซึ่งจำนวนที่สมัครเข้ามาเรียนใหม่ หากกระจายตามสาขาวิชาที่ มทร.ธัญบุรีจัดการเรียนการสอน จะเท่ากับมีผู้เรียนเพียง 1 - 2 คนเท่านั้น ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า การให้โอกาสนักศึกษาในครั้งนี้เป็นการพัฒนากำลังคนที่จะเสียไปให้กลับเข้าสู่ระบบ ไม่ใช่เปิดเพื่อหายอดนักศึกษาแต่อย่างใด” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...