xs
xsm
sm
md
lg

เลือดกำเดาไหลประจำ เห็นภาพซ้อน หน้าชา สัญญาณอันตราย “มะเร็งหลังโพรงจมูก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมการแพทย์ เตือน “มะเร็งหลังโพรงจมูก” ตรวจพบยาก เผยสัญญาณอันตราย คัดจมูกแบบเป็นหวัดเรื้อรัง มีก้อนที่คอ เลือดกำเดาไหลประจำ มองเห็นภาพซ้อน หน้าชาด้านใดด้านหนึ่ง หูอื้อ ย้ำรู้เร็วรักษาให้หายขาดได้

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก จัดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยใน 10 อันดับของโรคมะเร็ง ประเทศไทยพบโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกในผู้หญิงมีสถิติ 1.6 ต่อประชากร 1 แสนคนต่อปี ในชาย 4.5 ต่อประชากร 1 แสนคนต่อปี ทั้งนี้ พบอุบัติการณ์ในผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 50 - 60 ปี ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคมะเร็งดังกล่าว จนกระทั่งมาพบแพทย์ในระยะที่มะเร็งลุกลามไปมากแล้ว สาเหตุของโรคมะเร็งดังกล่าว เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและอาจมีปัจจัยเสี่ยงในด้านพฤติกรรมร่วมด้วย เช่น รับประทานอาหารหมักดองมากเกินไป สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งหลังโพรงจมูก เป็นโรคมะเร็งชนิดที่ตรวจพบได้ค่อนข้างยาก ผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูก หรือเหมือนคนเป็นหวัดเรื้อรัง มีก้อนที่คอ มีเลือดกำเดาไหลเป็นประจำ มองเห็นภาพซ้อน หน้าชาด้านใดด้านหนึ่ง หูอื้อ วิธีการรักษาจะใช้รังสีรักษา โดยถ้าเป็นในระยะเริ่มแรก จะรักษาโดยการฉายรังสีอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นระยะลุกลาม การรักษาจะเป็นการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดควบคู่กันไป สำหรับการผ่าตัดไม่สามารถใช้วิธีนี้ในการรักษาโดยตรง เนื่องจากมะเร็งหลังโพรงจมูกมีขอบเขตใกล้กับอวัยวะที่สำคัญ อาทิ เส้นเลือดแดงใหญ่ที่เลี้ยงคอและสมอง เป็นต้น

นพ.วีรวุฒิ กล่าวว่า โรคมะเร็งหลังโพรงจมูกหากตรวจพบเร็วจะสามารถรักษาให้หายเร็วและหายขาด เพราะฉะนั้น อย่านิ่งนอนใจกับอาการเตือนต่างๆ หมั่นตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงปัจจัยส่งเสริมที่อาจเป็นสาเหตุของมะเร็งหลังโพรงจมูก เช่น อาหารปิ้ง ย่าง รมควัน อาหารหมักดอง ควันเขม่าพิษ สารระเหยต่างๆ รวมทั้งควรงดดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ตลอดจนหากมีอาการเตือนดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอย่างไรแล้ว การป้องกัน ย่อมดีกว่าการรักษา


กำลังโหลดความคิดเห็น...