xs
xsm
sm
md
lg

สภา กทม.ลงพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สภากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยระบบใหม่และโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า ศูนย์หนองแขม ขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี หวังสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง คาดจะเสนอที่ประชุมสภา ภายในเดือนนี้

วันนี้ (24 เม.ย.) ร.ต.ต เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา กทม. และคณะกรรมการวิสามัญ ร่วมศึกษากรณีกรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 6 โครงการ ตรวจเยี่ยมสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยระบบใหม่และโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า เพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ก่อนรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษากรณีกรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 6 โครงการ สภากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ ตรวจเยี่ยมสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ (Compactor) และเยี่ยมชมโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อที่จะศึกษาและรวบรวมข้อมมูลเสนอที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเห็นชอบ งบประมาณก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมุลฝอยผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขม และศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช

คาดว่า จะสรุปเสนอที่ประชุมสภา ภายในเดือนนี้ เพื่อที่จะเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพัน จากนั้น จึงจะเปิดประมูลตามระเบียบราชการ ให้เอกชนที่สนใจมาลงทุนและบริหารจัดการ ในลักษณะเดียวกับเตาเผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้าที่ศูนย์หนองแขม ขนาด 300 - 500 ตันต่อวัน


กำลังโหลดความคิดเห็น