xs
xsm
sm
md
lg

จัดงานมรดกความทรงจำแห่งโลก วัดโพธิ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ สนช. จัดเสวนางานมรดกความทรงจำแห่งโลก วัดโพธิ์ จัดนิทรรศการฤษีดัดตน บูธสมุนไพร มาเผยแพร่ให้ชาวไทยภูมิใจ

วันนี้ (4 เม.ย.) ที่วัดพระเชตุพนฯ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนางานมรดกความทรงจำแห่งโลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ เพื่อนำเสนอคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาของไทย สร้างการรับรู้และเกิดการหวงแหนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งวัดโพธิ์ ในอดีตเปรียบเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ที่สำคัญ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ของไทยและสรรพศิลปะวิทยาการต่างๆ เช่น ตำราการแพทย์ โบราณคดี และวรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนทั้งหลาย ฯลฯ จารึกไว้บนแผ่นหินอ่อน ประดับไว้ตามผนัง เสาพระระเบียงรอบพระอุโบสถ พระวิหารคด และศาลารายรอบพระมณฑปภายในวัดโพธิ์ ขณะนี้ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับสากล ทั้งนี้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2551 และเป็นความทรงจำแห่งโลก Memory of the world ในปี 2554

นายประสาน หวังรัตนปราณี เลขานุการคณะอนุศิลปวัฒนธรรม สนช. กล่าวว่า งานมรดกความทรงจำแห่งโลก เริ่มงานตั้งแต่วันนี้ถึง 8 เม.ย. นี้ โดยภายในงานได้จัดเสวนา จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ตำรายาโบราณ การแพทย์แผนไทย ที่ถอดมาจากแผ่นจารึกรอบระเบียงวัดโพธิ์มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการฤาษีดัดตน ซึ่งเป็นข้อมูลด้านวัฒนธรรม นำมาเผยแพร่ภายในงานนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากงานดังกล่าว จะมอบนิทรรศให้ทางวัดโพธิ์ เพื่อนำไปจัดนิทรรศการถาวร เพื่อให้ชาวไทยรู้สึกภูมิใจด้วย ทั้งนี้ ภายในงาน มีบูธตำรับยา อาหาร นวดแผนไทย และอื่นๆ ไว้บริการอีกมากมาย


กำลังโหลดความคิดเห็น