xs
sm
md
lg

นักเรียนตากเขต 2 เรียนหลักสูตรทวิศึกษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


โดย... ศตายุ วาดพิมาย
นักประชาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

เมื่อไม่นานมานี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) เข้ารับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเรียนร่วมทวิศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์และสาขาช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง สพป.ตาก เขต 2 และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมหลักสูตรนี้ 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านกล้อทอ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา และโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยความร่วมมือดังกล่าวเริ่มเมื่อปี 2558 เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและในปีนี้ นักเรียนจากโครงการดังกล่าวได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรอาชีวศึกษา เข้ารับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเรียนร่วมทวิศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์และสาขาช่างไฟฟ้า ซึ่งเด็กที่เรียนจบหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...