xs
xsm
sm
md
lg

เปิด 3 รพ.รับดูแล “สิทธิบัตรทอง” ต่อจาก รพ.มเหสักข์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อปสข.กทม. เผย “รพ.เลิดสิน - รพ.กลาง - รพ.เจริญกรุงฯ” พร้อมรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง รพ.มเหสักข์ หลังประกาศออกจากระบบ พร้อมจัด รพ. รองรับการส่งต่อแทน รพ.แพทย์ปัญญา รพ.วิภาราม ปากเกร็ด และ รพ.บางนา 1 หลังไม่รับผู้ป่วยจากคลินิกชุมชนอบอุ่น

จากกรณี รพ.มเหสักข์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน ขอลาออกจากการร่วมบริการผู้ป่วยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และ รพ.แพทย์ปัญญา รพ.วิภารามปากเกร็ด และ รพ.บางนา 1 ขอถอนตัวจากหน่วยบริการรับส่งต่อคลินิกชุมชนอบอุ่นและหน่วยบริการย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

วันนี้ (29 ส.ค.) คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (อปสข.กทม.) ซึ่งมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธาน อปสข.กทม. เป็นประธาน ได้มีการประชุมหารือถึงแนวทางในการดูแลประชาชนสิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบ โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุม ว่า จากการหารือกับ ผอ.รพ.มเหสักข์ พบว่า สาเหตุที่ลาออก คือ รพ. มีสภาพทรุดโทรม จึงจะทำการปรับปรุง โดยหลังจากปรับปรุงแล้วจึงจะพิจารณาอีกครั้ง ว่า จะรับผู้ป่วยบัตรทองมาดูแลอีกหรือไม่ ส่วนอีก 3 โรงพยาบาลที่ไม่รับเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยบัตรทองจากคลินิกชุมชนอบอุ่นบางแห่ง ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของงบค่ารักษาที่ได้นั้นถือว่าน้อยเกินไป แต่ภาระค่ารักษากลับสูง

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าวว่า จากการหารือเราได้รับความร่วมมืออย่างดีทั้งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน และหน่วยบริการเอกชนในพื้นที่ กทม. ในการเข้ามารองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยประชาชนสิทธิบัตรทองที่ รพ.มเหสักข์ จะแบ่งการดูแลเป็น 2 ส่วน คือ 1. ผู้ป่วยที่มีสิทธิดั้งเดิม จะถูกกระจายไปยัง รพ.กลาง รพ.เลิดสิน และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และ 2. ผู้ป่วยที่เคยถูกส่งต่อมายังรพ.มเหสักข์ จากนี้จะกระจายไปยัง รพ.ต่างๆ ในพื้นที่ กทม. ซึ่งผู้ป่วยไม่ต้องกังวล สปสช. เขต 13 กทม. จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำให้ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป หากประชาชนไม่สะดวกก็สามารถแจ้งเปลี่ยนบริการได้ อาทิ จุดรับลงทะเบียนบัตรทองที่สำนักงานเขตทั้ง 19 แห่ง ที่หัวลำโพง โดยใช้สำเนาบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น ส่วนเด็กให้ใช้สูติบัตรเด็กและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองเด็ก หรือสอบถามที่สายด่วน 1330

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า มีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบประมาณ 2.5 แสนคน แต่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ จึงได้หารือร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของรพ.เอกชนเลิกรับส่งต่อนั้นจากนี้จะมีการกระจายการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ. ต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน โรงเรียนแพทย์ ดังนี้ 1. ผู้ป่วยจาก รพ.แพทย์ปัญญา จะมีการส่งต่อไปยัง รพ. 6 แห่ง คือ รพ.ราชวิถี รพ.มงกุฎวัฒนะ รพ.สิรินธร รพ.นพรัตน์ รพ.กลาง และ รพ.ภูมิพล 2. ผู้ป่วยจาก รพ.วิภารามปากเกร็ด จะไปที่ รพ.ภูมิพล 3. รพ.บางนา 1 จะไปยัง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และ 4. รพ.กล้วยน้ำไท จะไปยัง รพ.มงกุฎวัฒนะ


กำลังโหลดความคิดเห็น