xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เคลียร์ภูมิทัศน์ตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศงาน “พระเมรุ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำสายสื่อสารลงดินติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดูแลตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ กิ่งไม้บริเวณถนนมหาราช เร่งปรับผิวจราจรซ่อมทางเท้า และติดตามการก่อสร้างบ่อพักบริเวณวัดโพธิ์ ขยายบ่อสูบรองรับน้ำฝน

วันนี้ (17 ส.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำสายสื่อสารลงดิน ตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร การตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนมหาราช และติดตามการก่อสร้างบ่อพักบริเวณวัดโพธิ์ โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำงานของ 3 หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักการระบายน้ำ เริ่มจากสำนักการโยธา ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและผิวจราจร จำนวนทั้งสิ้น 13 จุด ประกอบด้วย การปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 9 ถนน ได้แก่ ถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระจันทร์ และ ถนนจักรพงษ์ รวมทั้งบริเวณภายในท้องสนามหลวง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 ถนน ได้แก่ ถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ถนนราชินี ถนนพระจันทร์ และ ถนนจักรพงษ์ ส่วนการปรับปรุงทางเท้า จำนวน 7 ถนน ได้แก่ ถนนมหาราช ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี และ ถนนพระจันทร์ รวมทั้งบริเวณภายในท้องสนามหลวง บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เกาะกลางฝั่งด้านทิศเหนือของท้องสนามหลวง และเกาะกลางฝั่งด้านทิศใต้ของท้องสนามหลวง ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.- 30 ก.ย. 60

ขณะนี้ผลงานรวมคืบหน้าประมาณ 60% คาดว่า การปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและผิวจราจรจะแล้วเสร็จทั้งหมด ภายในวันที่ 15 ก.ย. 60 ส่วนต่อมาสำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการขยายบ่อสูบตรงบริเวณหน้าวัดโพธิ์ ซึ่งแต่เดิมได้นำเครื่องสูบน้ำชนิดดีเซลไปตั้งไว้ เมื่อพิจารณาดูแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร สำนักการระบายน้ำจึงได้ดำเนินการขยายบ่อสูบให้ใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกัน จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง พร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 ซม. บริเวณถนนสนามไชยและถนนพระพิพิธ ความยาวประมาณ 245 ม. และเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ความหนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตลอดจนยกขอบบ่อและฝาท่อระบายน้ำให้สูงขึ้นเท่ากับผิวจราจรที่เสริมใหม่ อย่างไรก็ตาม หลังจากดำเนินขยายบ่อสูบบริเวณวัดโพธิ์แล้วเรียบร้อยเสร็จ มั่นใจว่า สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ ว่า มีต้นใดบ้างที่จำเป็นต้องตัดแต่งกิ่ง ในขณะเดียวกัน ได้ตรวจสอบเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้ ถ้าพบว่าต้นไม้ต้นใดอยู่ในสภาพที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ก็จะนำไม้หรือเหล็กไปค้ำยันไว้ ทั้งนี้ การทำงานทุกอย่างจะต้องเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 15 ก.ย. 60 หลังจากนั้น จะเริ่มดำเนินการปูหญ้าและประดับไม้ดอก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสายสื่อสารโดยรอบสนามหลวง ตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศ ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้นำสายสื่อสารลงไปในท่อใต้ดินเรียบร้อยหมดแล้ว อาจจะเหลือสายสื่อสาร หรือสายไฟฟ้าบริเวณสนามหลวงในบางจุด โดยจะมีการพูดคุยหารือร่วมกันเพื่อนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวลงดินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 27 ก.ย. 60

สำหรับความคืบหน้าในการทำงานโดยภาพรวมของ 3 สำนัก ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักการระบายน้ำ คิดเป็นเนื้องานขณะนี้แล้วเสร็จประมาณ 60% อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำว่า การทำงานจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มากกว่าที่ทำอยู่ รวมทั้งการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะมีการซ้อมริ้วขบวน เพราะฉะนั้นงานที่มีสัญญาการทำงานเสร็จหลังวันที่ 15 ก.ย. 60 จะต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน หลังจากนั้น จะมีเวลาอีกไม่เกิน 7 วัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง การทำงานในขณะนี้ถือว่าเป็นการทำงานไปตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของอุปสรรคในการทำงานในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นฤดูฝนจะมีความลำบากในการทำงานเป็นบางช่วง แต่ยังมีข้อดีบางประการ เช่น การปูผิวจราจรบางช่วงระดับอาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะเป็นหลุมเป็นแอ่ง การที่ฝนตกลงมานั้นจะทำให้ทราบว่าระดับนั้นยังไม่ได้มาตรฐาน โดยจะทำการแก้ไขปรับระดับให้สูงขึ้นมีความราบเรียบเสมอกัน

กำลังโหลดความคิดเห็น...