xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มแล้ว ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 คาดผู้ชมงานทะลุ 10,000 คน เงินสะพัดกว่า 3,000 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 ถือเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อยอดงานวิจัยไปสู่อุตสาหกรรม บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน มหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยให้ได้ 1% ของจีดีพี เทียบเท่ากับ 130,000 ล้านบาท ภายในปี 2560 โดยมีสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชน ต่อรัฐที่ 70 : 30 ซึ่งปัจจุบันมีตัวเลขอยู่ที่ 0.5% จีดีพี แต่ด้วยการทำงานแบบบูรณาการของกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชน ประกอบกับมาตรการสนับสนุนที่รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการเงิน มาตรการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักวิจัยจากภาครัฐไปทำงานในภาคเอกชน การสนับสนุนเอสเอ็มอีและโอทอปเต็มรูปแบบ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศไทย จะทำให้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคอาเซียนได้ คาดว่าจะทำให้ตัวเลขการลงทุนถึงเป้าหมาย 1% ได้ในปี 2560

นายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความกังวลเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งหากรัฐบาลให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน ในฐานะตัวแทนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพและความก้าวหน้าทางห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ

สอดคล้องกับ นายธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่น เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ที่มองว่า การเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจะส่งผลต่อการเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายรวมถึงเครื่องมือแล็บด้วย ซึ่งจะสะท้อนประเทศไทยให้กลายเป็นตลาดสำคัญของการลงทุนเครื่องมือและงานวิจัยแห่งใหม่ของเอเชีย ตลอดจนเป็นการตระหนักถึงการสร้างมาตรฐานและคุณภาพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรม ทำให้การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและให้ผลที่น่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องการมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ความต้องการและการจำเป็นด้านการเเพทย์ อนามัย และสาธารณสุข ส่งผลและจำเป็นต้องมีการสร้างเสริมการลงทุนเครื่องมือแล็บด้านนี้มากขึ้น ขณะเดียวกัน การต่อยอดการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ จะมีการขับเคลื่อนและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคในรูปแบบใหม่ด้วย นอกจากนั้น ในปี 2016 ไทยแลนด์แล็บได้พัฒนารูปแบบการจัดงานให้เป็นงานนิทรรศการระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ นำบริษัทผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้าร่วมแสดงงานกว่า 73 บริษัท จากปีที่ผ่านมาเพียง 40 บริษัท มีอัตราเติบโตสูงถึง 83% ทั้งนี้ ไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 คาดว่า จะสามารถสร้างมูลค่าธุรกิจได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สำหรับงานจะมีไปจนถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ฮอลล์ 101 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ด้าน นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บในฐานะหน่วยงานภาครัฐอันมีพันธกิจเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการจัดการประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ หรืออุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดและการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในตลาดโลก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนการจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 ครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นเวทีทางธุรกิจในการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์และความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี สำหรับอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการ ที่ตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 ภายใต้คลัสเตอร์กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโยลีทางการแพทย์ โดยทีเส็บให้ความสำคัญกับสนับสนุนการทำตลาดต่างประเทศ เพื่อดึงผู้ซื้อและผู้ขายที่มีคุณภาพเข้าร่วมงาน ก่อให้เกิดการซื้อขาย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ซึ่งคาดการณ์ว่า การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุน ผู้ประกอบการชั้นนำ และผู้เข้าชมงานจากนานาชาติกว่า 10,000 คน เข้าร่วมงาน เกิดการลงทุนและการเจรจาธุรกิจ ช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของธุรกิจไมซ์ระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงธุรกิจสู่ความสำเร็จระดับโลก โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในปี 2560

กำหนดการจัดงานในครั้งต่อไป เตรียมพบกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2017 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 101 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ติดตามรายละเอียดหรือจองพื้นที่ได้ที่ www.thailandlab.com หรือรวมแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ได้ที่ www.facebook.com/ThailandLab, https://twitter.com/ThailandLab

(ข่าวประชาสัมพันธ์)
กำลังโหลดความคิดเห็น