xs
xsm
sm
md
lg

สบส.เตรีบยมคลอด กม.ลูก พ.ร.บ.สปา 6 ฉบับ ก่อนบังคับใช้อีก 158 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สบส.ประชุม นพ.สสจ.ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมบังคับใช้ “พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” เร่งยกร่างกฎหมายลูกรองรับอีก 6 ฉบับ  

วันนี้ (22 เม.ย.) น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ก.ย.2559 หรืออีก 158 วันข้างหน้า ทั้งรายเก่าที่ขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว จำนวน 1,609 แห่ง และที่จะขึ้นทะเบียนใหม่ ได้แก่ ประเภทกิจการสปา การประคบหินร้อน การอบเซาน่า (Sauna) แอโรบิก ฟิตเนส นวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อสุขภาพที่ไม่ใช่การรักษาพยาบาล ไม่ใช่การบำบัดรักษาโรค ว่า สบส.ได้จัดทำร่างกฎกระทรวง เป็นกฎหมายลูกของ พ.ร.บ.ดังกล่าว จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ 1.การกำหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ. ... ซึ่งมี 10 รายการ เช่น บริการที่ใช้ความร้อนให้หลอดเลือดขยายตัว เช่น การประคบหินร้อน การใช้ความเย็น การบริการผิวกาย ผิวหน้า โยคะ ฤาษีดัดตน การทำสมาธิ และโภชนาการ อาหาร เครื่องดื่มสุขภาพ

2.การกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ... 3.การประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ... 4.ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ... 5.ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ... และ 6.การกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ... โดยจะต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฉบับ ในเดือนพฤษภาคม 2559 จากนั้นจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั่วประเทศ และต่อไปนี้จะให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ในสังกัดของกรมฯ ทั้ง 12 เขต เป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล คลินิก รวมทั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้วย

นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า กองสถานประกอบการฯ ได้เร่งจัดทำแผนการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยผู้ใช้บริการทั้งคนไทย และต่างประเทศ และจะยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากลแข่งขันกับต่างประเทศได้ ดำเนินการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวไทย ล่าสุด ในปี 2558 มีจำนวน 29 ล้านคน จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะเร่งเผยแพร่ชื่อเสียง และมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของไทย ว่า เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง ไม่บริการทางเพศแอบแฝง ล่าสุด ในปี 2558 มีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานรวม 1,609 แห่ง ประกอบด้วย สปา 509 แห่ง นวดเพื่อสุขภาพ 1,070 แห่ง และเพื่อเสริมความงาม 30 แห่ง หากพบผู้ใดมิได้รับใบอนุญาตแต่มีการดำเนินการ ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายโดยทันที ซึ่งมีอัตราโทษตั้งแต่จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2193-7000 ต่อ 18408, 18411

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น