xs
xsm
sm
md
lg

วิธีเก็บ "อาหาร" ในตู้เย็นให้สด สะอาด ไม่เน่าเสียง่าย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กรมอนามัย แนะวิธีเก็บอาหารในตู้เย็น เน้น "สะอาด แบ่งสัดส่วน จัดสิ่งแวดล้อม" ช่วยรักษาอาหารให้สด ใหม่ไม่เน่าเสียง่าย ชี้เนื้อสัตว์ควรล้างแล้วตัดแบ่งใส่ภาชนะก่อนแช่ในตู้ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 3-5 วัน

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเก็บอาหารสดไว้ในตู้เย็นให้คงความสด สะอาด และไม่เน่าเสียง่ายนั้น ต้องเข้าใจก่อนว่าอาหารมีหลายประเภท ทั้งอาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก และผลไม้ นม ผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ซึ่งแต่ละอย่างต้องเก็บในช่องที่มีอุณหภูมิเหมาะสม รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย หลักการง่ายๆ คือ 3 ส. ดังนี้ 1.สะอาดปลอดภัย โดยภาชนะบรรจุ และสถานที่เก็บอาหารต้องสะอาด ปลอดภัยไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารได้ 2.สัดส่วน ควรแยกประเภทอาหารเป็นสัดส่วนเฉพาะไม่ปะปนกัน และ 3.สิ่งแวดล้อมเหมาะสม จัดเก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุอาหารให้เก็บไว้ได้นานๆ

นพ.วชิระ กล่าวว่า สำหรับ "เนื้อสัตว์" หากจะเก็บควรล้างให้สะอาดก่อนแล้วนำมาตัดแบ่งหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนบรรจุในภาชนะที่ป้องกันการรั่วซึมได้ในปริมาณที่พอเหมาะกับการนำไปใช้ในแต่ละครั้งแล้วจึงนำไปเก็บในตู้เย็นมีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส แยกเป็นสัดส่วนจากอาหารประเภทอื่น ไม่ควรแช่เนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ๆ หรือทั้งตัวในตู้เย็น เนื่องจากความเย็นอาจจะไม่เพียงพอ หากเป็นร้านอาหารที่มีตู้แช่ขนาดใหญ่และมีความจำเป็นที่ต้องแช่เนื้อสัตว์เป็นชิ้นใหญ่ๆ หรือทั้งตัวต้องเก็บในที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส ส่วนอาหารทะเล ประเภทปลา กุ้ง หอย ปลาหมึก ปู และสัตว์น้ำอื่นๆ การเก็บควรแช่แข็งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ถ้าเป็นชิ้นเล็ก ตัวเล็ก หรือชนิดบด ควรใส่ถุงพลาสติกหรือภาชนะแช่ฝังอยู่ในน้ำแข็งตลอดเวลาและ ต้องหมั่นเติมน้ำแข็งและระบายน้ำที่ละลายแล้วออกเสมอๆ

ผักและผลไม้เมืองร้อนประเภทกินหัวหรือรากควรเก็บในตะกร้าโปร่งสะอาดในบริเวณที่มีอุณหภูมิห้องปกติ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร สำหรับผักสดใบเขียว หรือผักผลไม้เมืองหนาวควรนำมาตัดแต่งก่อนนำมาต้องบรรจุในถุงพลาสติกที่สะอาดเก็บในตู้เย็นเป็นสัดส่วนที่มีอุณหภูมิประมาณ 7-10 องศาเซลเซียส ส่วนผักที่พร้อมสำหรับการนำไปปรุงประกอบอาหาร ควรนำมาล้างทำความสะอาด ตัดแต่งหรือหั่นแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิดเป็นสัดส่วนในตู้เย็น” นพ.วชิระ กล่าวและว่า ระยะเวลาในการจัดเก็บอาหารที่เหมาะสม หากเป็นผักและผลไม้เก็บได้ 3-5 วัน เนื้อสัตว์ในช่องแช่แข็งเก็บได้นาน 3-5 วัน ไข่อยู่ได้ประมาณ 1 สัปดาห์นับจากวันผลิต นอกจากนี้ ควรหมั่นสำรวจวันหมดอายุของอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็น และไม่ควรเก็บอาหารไว้มากเกินไป จนทำให้การถ่ายเทอากาศในตู้เย็นเป็นไปอย่างลำบาก

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...