xs
xsm
sm
md
lg

สิ้น “เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์” ศิลปินแห่งชาติ แกะสลักเครื่องสด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สิ้น “เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์” ศิลปินแห่งชาติ ประณีตศิลป์ - แกะสลักเครื่องสด เสียชีวิตด้วยโรคชรา อายุ 89 ปี กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ 4 - 10 สิงหา ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม

น.ส.นันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ - แกะสลักเครื่องสด) พ.ศ. 2552 ได้ถึงแก่กรรมแล้ว วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 15.33 น. ด้วยโรคชรา สิริรวมอายุ 89 ปี 8 เดือน

ในการนี้ จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบน้ำศพ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 4 วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ จากนั้นครอบครัวจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล 100 วัน ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป และมีเงินสวัสดิการสำหรับศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศล จำนวน 20,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีเงินสนับสนุนการจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท

ประวัติ นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ เกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2469 จ.สกลนคร ท่านเป็นผู้จรรโลงศิลปะการแกะสลักเครื่องสด โดยการแกะสลักผัก ผลไม้ งานใบตอง และดอกไม้สด ซึ่งได้พัฒนารูปแบบ ลวดลาย เนื้อหา และวิธีการนำเสนอให้กว้างขวางขึ้นสู่สายตาชาวโลก โดยเผยแพร่ผลงาน อบรมถ่ายทอดวิชาความรู้การแกะสลักเครื่องสดให้แก่ลูกศิษย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ สาธิตและเขียนตำราวิชาการมากมาย เช่น หนังสือแกะสลักวิจิตร และอาหารวิจิตร อีกทั้งเขียนสารานุกรมสำหรับเยาวชนในโครงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 13 นอกจากนี้ ยังสามารถนำเครื่องสดมาตกแต่งในงานต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบันได้อย่างสวยงาม เช่น งานฉลองรัตนโกสินทร์ 200 ปี งานเลี้ยงรับรองทูตานุทูต และราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ งานอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งานพระราชทานเลี้ยงในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น

นางเพ็ญพรรณ เป็นผู้ริเริ่มจัดงานประกวดการแกะสลักผัก ผลไม้ คนแรกในเมืองไทย โดยได้ทำสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จากการสร้างสรรค์ผลงานทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วไปท่านได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาช่างฝีมือ (ศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ ใบตอง ดอกไม้สด) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2532 และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะจากกรมศิลปากร พ.ศ. 2542 นับได้ว่าเป็นศิลปินที่มีความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ และมีคุณูปการต่อวงการศิลปะอย่างยิ่ง

นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ - แกะสลักเครื่องสด) เมื่อปี 2542

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...