xs
xsm
sm
md
lg

คาราวานบุญ ปั่นงดเหล้าเข้าพรรษา ประหยัดเงินคนละ 1.4 พันบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สคล.- สสส. ชวนรณรงค์ “ปั่น 999 คาราวานบุญ งดเหล้าครบพรรษา” เผยคนไทย 83.4% งดดื่มช่วงเข้าพรรษา พักตับ - ยื้อชีวิต แถมประหยัดเงินจากงดซื้อเหล้า เฉลี่ยคนละ 1,455 บาท

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสงดเหล้าครบพรรษา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้ชื่อ “ปั่น 999 คาราวานบุญ งดเหล้าครบพรรษา ถวายผ้าป่าชุมชนคนสู้เหล้า ไถ่ชีวิตนักดื่ม” (9 วัด 9 วัน 9 จังหวัด) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยจากการสำรวจพฤติกรรมการดื่มของประชาชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2557 ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือน (คือ ร้อยละ 36.5 ) ระบุว่า งดดื่มในเทศกาลเข้าพรรษา ร้อยละ 83.4 จำแนกเป็น ร้อยละ 39.4 งดตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ร้อยละ 23.3 งดเป็นบางช่วง และร้อยละ 20.8 ไม่งดแต่ลดปริมาณลง ขณะที่ร้อยละ 16.6 มีผู้ดื่มปกติไม่แตกต่างจากช่วงก่อนเข้าพรรษา ทั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ร้อยละ 92.0 กลุ่มตัวให้ระบุเคยพบเห็นปัญหาความขัดแย้ง หรือการใช้ความรุนแรงที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อนร่วมงาน /เพื่อนบ้าน ร้อยละ 52.2 ในขณะที่พบเห็นความขัดแย้ง หรือปัญหาความรุนแรงในครอบครัวร้อยละ 47.5”

ภก.สงกรานต์ กล่าวต่อว่า ผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2557 มีประชาชนประมาณ 17 ล้านคน เปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม โดยประมาณ 8 ล้านคน งดดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษา และประมาณ 9 ล้านคน ลดการดื่ม โดยพบข้อมูลกลุ่มคนงดดื่ม และลดการดื่ม ระบุว่า ประหยัดเงินได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาเฉลี่ยคนละ 1,455 บาท จากการทดลองคำนวณการลดความถี่ในการดื่มลง พบว่า กลุ่มงดเหล้าตลอดพรรษา ประหยัดเงิน เฉลี่ยคนละ 6,912 บาท และกลุ่มลดการดื่ม ประหยัดเงินเฉลี่ยคนละ 2,538 บาท หรือเท่ากับจำนวนเงินที่ประหยัดได้ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 77,712 ล้านบาท และมีค่ามากยิ่งกว่าคือ ทำให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น ในช่วงเข้าพรรษา หลายครอบครัวเปรียบเหมือนได้พ่อคนใหม่ ที่มีเวลาทำสิ่งดีร่วมกับครอบครัว

นายทนงชัย บูรณพิสุทธิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคกลาง กล่าวว่า “กิจกรรมปั่น 999 คาราวานบุญฯ” เป็นการรวมพลังและเชื่อมการทำงานระหว่าง 9 จังหวัดในเขตภาคกลาง และ กทม. ทั้งผู้ที่ทำงานรณรงค์งดเหล้าและประชาชนในพื้นที่ มาทำกิจกรรมเชิญชวนปฏิญาณตนงดเหล้าครบพรรษา เป็นแบบอย่างทำความดีเพื่อสังคม และร่วมทำบุญถวายผ้าป่า ทั้ง 9 จังหวัด ตามเส้นทางปั่นจักรยาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (วัดอรุณราชวรวิหาร), นนทบุรี (วัดไผ่เหลือง), ปทุมธานี (วัดโบสถ์), พระนครศรีอยุธยา (วัดท่าการ้อง), อ่างทอง (วัดขุนอินทประมูล), สระบุรี (วัดศาลาแดง), ลพบุรี (วัดโพธิ์เก้าต้น), สิงห์บุรี (วัดโบสถ์อินทร์บุรี) และชัยนาท (วัดปากคลองมะขามเฒ่า) อีกทั้งออกมาร่วมแสดงพลัง สร้างความตระหนักต่อประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้จักรยานในการปั่นเพื่อสุขภาพ ต้องจบชีวิตจากการขาดสติ หรือจากการเมาสุราของผู้ใช้รถใช้ถนน

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น...