xs
xsm
sm
md
lg

ศน.ปลุกวัดปรับภูมิทัศน์เอื้อผู้พิการร่วมกิจกรรมพุทธ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ศน. ปลุกวัดเอื้อผู้พิการร่วมกิจกรรมพุทธ วัดใน กทม.- ต่างจังหวัด ปรับภูมิทัศน์ ลิฟต์ ห้องน้ำ ทางลาด เพื่ออำนวยความสะดวก

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ศน. ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมธรรมะเพื่อคนทั้งมวล เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการธรรมะเพื่อคนพิการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ศาสนสถาน สถานศึกษา และองค์กรเครือข่ายในสังคมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะคนพิการ ทุพพลภาพ และ ผู้ด้อยโอกาส ในสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี) และโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้แนวทางคณะสงฆ์ผู้ปกครอง คณะสงฆ์ทุกระดับ เจ้าอาวาส เห็นความสำคัญนำแนวคิดดังกล่าว และได้เริ่มดำเนินการที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นแบบอย่าง ในการดำเนินงาน อาทิ มีทางลาด ห้องน้ำคนพิการ รวมทั้งวัดไตรมิตรวิทยาราม ก็มีลิฟต์สำหรับคนพิการให้ขึ้นไปกราบหลวงพ่อทองคำด้วย

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีวัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เช่น วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดยานนาวา วัดเทพนารี วัดศรีเอี่ยม และ วัดมหาบุศย์ ส่วนภูมิภาค อาทิ วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี วัดไชโย จ.อ่างทอง วัดกลาง จ.บุรีรัมย์ วัดพระธาตุหริภุญไชย จ.ลำพูน วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง วัดพายัพ จ.นครราชสีมา และวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อทำการประเมินผลในภาพรวม ปรากฏว่า ได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ ผู้ปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับในการดูแลอารยสถาปัตย์ในวัด และศาสนสถาน มีการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเข้าไปปฏิบัติธรรมหรือศึกษาแหล่งธรรมะได้สะดวกยิ่งขึ้น โดย ศน. ได้ขอให้ทุกวัดคำนึงถึงในเรื่องของเอกสาร และสื่อหรือพื้นที่ที่รองรับผู้พิการในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วย

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...