xs
xsm
sm
md
lg

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นร.ไทย ได้รับ 1 ทอง 4 เงิน 3 ทองแดง 4 รางวัลพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สิ่งประดิษฐ์ นร. ไทย คว้า 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ 4 รางวัล จากการแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ นานาชาติ ที่ประเทศมาเลเซีย

วันนี้ (22 พ.ค.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนจากประเทศมาเลเซีย ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย จำนวน 8 ผลงาน ไปจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์นานาชาติในงาน Asian Young Inventors Exhibition 2015 (AYIE) ซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ : ITEX'15 26th INTERNATIONAL INVENTION & TECHNOLOGY EXHIBITION 2015 ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักประดิษฐ์จาก 21 ประเทศมาร่วมแสดงผลงานกว่า 1,000 ชิ้น ส่วนเวทีสำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์มีนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 122 ผลงาน ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ ผลประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปรากฏว่า ทีมนักเรียนไทยสามารถคว้า 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ 4 รางวัล รวม 12 รางวัล ดังนี้
 
ผลงานหม้อนึ่ง ES (Energy-saving Steamer) ของเด็กหญิงไซนับ นิกาเร็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ เด็กชายวารีฟ ดารอเงาะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส คว้าเหรียญทอง ประเภทเครื่องใช้ภายในบ้าน และรางวัลพิเศษจากฮ่องกง

ผลงานเครื่องรับซื้อขวดอัตโนมัติ ของเด็กชายสมปอง ละแอ และ เด็กชายแดง ลุงออ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง จังหวัดเชียงใหม่ และ ผลงานอุปกรณ์ปอกและผ่ากุ้ง ของนางสาวภรณ์กมล บุญทอง และ นางสาวพุธิตา กำปา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช คว้าเหรียญเงินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ และรางวัลพิเศษจากฮ่องกง

ผลงานเครื่องปลูกมันสำปะหลังอเนกประสงค์ ของ นายเกียรติศักดิ์ บุญเดช และนายพิศุทธ์ ผาสุก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จังหวัดชัยภูมิ คว้าเหรียญเงิน ประเภทเกษตรกรรม และผลงานอุปกรณ์ตักข้าวสวย ของ เด็กหญิงนิภาพร ฉิมมากรม และ เด็กหญิงอนันยา อ่อนด้วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้เหรียญเงิน ประเภทเครื่องใช้ภายในบ้าน

เหรียญทองแดงได้ 3 รางวัล ได้แก่ ผลงานชุดอุปกรณ์เลาะก้างปลา ของ นายนภชนินทร์ คงสาธิตพร และ นายศุภกร ตะวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้เหรียญทองแดงประเภทเครื่องใช้ภายในบ้าน และรางวัลพิเศษจากอินโดนีเซีย

ผลงานไม้ค้ำพับได้ของ นายณัฐภัทร จันมิตร และ นายเกรียงไกร นามสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองแดนวิทยา จังหวัดสงขลา ได้เหรียญทองแดง ประเภทการดูแลพิเศษและรางวัลพิเศษจากอินโดนีเซีย

และผลงานเครื่องยิงลูกปิงปอง ของ นายไกรวิชญ์ โตคำ และ นายพลทัศน์ สุขน้ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เหรียญทองแดงประเภทการกีฬา

นอกจากนี้ ยังส่งผลงานภาชนะนึ่งข้าวเหนียวของทีมนักเรียนไทยจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประกวดโครงการ MOVE WORLD TOGETHER ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินอีกด้วย

“นับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนไทยได้รับความสนใจอย่างตลอด 3 วัน โดยเฉพาะนักธุรกิจ นักวิชาการ และผู้เข้าชมงาน ต่างสนใจในความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย และต้องการให้เราผลิตมาจำหน่าย เพราะผลงานที่ได้รับรางวัลตรงกับความต้องการของตลาดโลก ซึ่งจะสามารถต่อยอดทำเงินได้ในอนาคต ทำให้เห็นว่าเด็กไทยมีศักยภาพ มีความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ผลงานได้ในสายตาของนานาชาติ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้" เลขาธิการ กพฐ. กล่าวและว่า ทั้งนี้ คณะนักเรียนจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยสายการบินบริษัทการบินไทย จำกัด เที่ยวบินที่ TG 418 เวลา 22.05 น.ของวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษภาคม 2558 นี้
 
 
 
ติดตาม  Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...