xs
xsm
sm
md
lg

บังคับต่างด้าวผ่อนผันอยู่ไทยชั่วคราวทำบัตรสุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สธ. ออกประกาศ ดูแลต่างด้าวได้ตั๋วผ่อนผันอยู่ไทยชั่วคราว บังคับตรวจสุขภาพ+ทำบัตรประกันฯ ราคา 500 บาทคุ้มครอง 3 เดือน และ 900 บาทคุ้มครองครึ่งปี ซื้อบัตรใหม่เพื่อต่ออายุได้ หลังจากนี้ยึดตามเรตราคาเดิม

นพ.บัญชา ค้าของ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557 เรื่องการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา พม่า ลาว และผู้ติดตาม เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เช่น กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันที่สมุทรสาคร กำหนดอัตราค่าบริการ 2 อัตรา คือ 1,000 บาทต่อคน ประกอบด้วย ค่าตรวจสุขภาพคนละ 500 บาท และค่าบัตรประกันสุขภาพ 500 บาท อายุคุ้มครอง 3 เดือน และอัตรา 1,400 บาท ประกอบด้วยค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท และค่าบัตรประกันสุขภาพ 900 บาท มีอายุคุ้มครอง 6 เดือน กรณีบัตรหมดอายุสามารถซื้อใหม่ได้ โดยใช้ใบรับรองแพทย์เดิมประกอบหลักฐาน แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี โดยจะนำอัตรานี้ขยายผลไปใช้ยังจังหวัดรอบ 2 อีก 22 จังหวัด

นพ.บัญชา กล่าวว่า ระยะต่อเนื่องหลังการผ่อนผัน และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาตามการนำเข้าปกติ สธ. จะให้บริการตรวจสุขภาพและออกบัตรประกันสุขภาพให้เช่นเดิม คือ รายละ 2,100 บาท เป็นค่าตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจหาเชื้อวัณโรค รวม 500 บาท และบัตรประกันสุขภาพราคา 1,600 บาท มีอายุคุ้มครอง 1 ปี ทั้งการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรค และอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งการให้ต่างด้าวมีหลักประกันสุขภาพ นอกจากช่วยให้ต่างด้าวได้รับบริการดูแลสุขภาพแล้ว ยังส่งผลดีต่อระบบการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ หรือโรคระบาดในไทยด้วย
 
 

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่
กำลังโหลดความคิดเห็น...