xs
xsm
sm
md
lg

หนูท้องแล้วจะทำยังไง /ดร.แพง ชินพงศ์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
มีปัญหาสังคมหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งหนึ่งในปัญหาเหล่านั้นก็คือเรื่องเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (อายุเฉลี่ย 12-19 ปี) ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบที่เลวร้ายทั้งต่อตัวของเด็กสาวที่ตั้งครรภ์ที่อาจต้องเสียโอกาสต่างๆ ในชีวิตไป ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนที่อาจไม่ได้เรียนจนจบ โอกาสในการทำงานที่เมื่อไม่ได้เรียนหนังสือมาก ตัวเลือกในการทำงานก็มีน้อยลง หรือโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และใช้ชีวิตอย่างสดใสตามวัยก็หมดไปเช่นกัน เพราะต้องรับผิดชอบลูกที่เกิดมา ปัญหานี้ยังส่งผลร้ายต่อทารกที่จะเกิดมาด้วย เพราะต้องเกิดมาในสภาพที่ผู้ให้กำเนิดไม่มีความพร้อมอย่างเพียงพอในการที่จะเลี้ยงดูชีวิตน้อยๆนี้ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านอย่างที่เขาควรจะเป็นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยปราศจากความพร้อมนี้ ควรจะได้รู้ถึงสาเหตุหลักๆ ของปัญหาเพื่อจะได้ป้องกันได้อย่างถูกวิธี ดังนี้

1.ปัญหาจากครอบครัว โดยส่วนใหญ่แล้ว เด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มักจะเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่หย่าร้าง พ่อแม่ทำแต่งานไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนหรือดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ครอบครัวที่ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กัน คือ สนใจแต่เรื่องของตนเอง ไม่สนใจเรื่องในครอบครัว เด็กที่มาจากครอบครัวเช่นนี้ มักหันไปข้องแวะกับสารเสพติดต่างๆ เช่น บุหรี่ สุรา ยาเสพติด และหันไปจับกลุ่มกับคนที่มีปัญหาเช่นเดียวกับตนเอง แล้วชักจูงกันทำในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อประชดชีวิต และนี่จึงเป็นสาเหตุแห่งการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ง่ายขึ้น

วิธีป้องกัน สถาบันครอบครัวถือเป็นสังคมแรกที่มีความสำคัญในการรับผิดชอบและดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด โดยการมอบความรัก ความดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนให้เด็กๆ อยู่ในทางที่ดีที่ควรจะเป็น สอนให้รู้คุณค่าในตัวเอง เคารพตัวเองและรักความดีงาม นอกจากนี้ การสอนให้รู้และเข้าใจถึงสิ่งต่างๆ ที่ไม่ควรทำก็มีความจำเป็นไม่แพ้กัน เพราะบางครอบครัวสอนลูกให้เห็นแต่ด้านสวยงามของชีวิตด้านเดียว แต่ไม่เคยสอนถึงด้านที่น่ากลัวที่สามารถจะเกิดกับชีวิตเราได้ทุกเมื่อหากเราเลือกเดินไปในทางนั้น เช่น สอนให้ลูกรู้ว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม พอลูกมีความรักแล้วไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกัน ลูกก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องผิดเพราะถูกสอนมาว่ามันเป็นเรื่องสวยงาม แต่ไม่ได้ถูกสอนมาว่าความรักที่สวยงามจะต้องเกิดในเวลาที่เหมาะสมและการมีความสัมพันธ์ในทางเพศในวัยที่ลูกยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ เช่นยังเรียนอยู่นั้นจะทำให้ลูกเสียหายอย่างไรบ้าง

2.ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง เด็กวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ง่ายต่อการกระตุ้นในเรื่องเพศ เพราะฮอร์โมนเพศในกระแสเลือดมีความเข้มข้นมากกว่าวัยอื่นๆ เด็กวัยรุ่นจึงมักจะสนใจในเรื่องเพศค่อนข้างมาก ชอบดูหนังสือ/หนังโป๊ สนใจเพศตรงข้ามอย่างเปิดเผยและอยากให้เพศตรงขัามมีความสนใจในตนเองด้วย ดังนั้นจึงต้องดึงดูดความสนใจด้วยการแต่งตัวโป๊ ล่อแหลม จึงทำให้เกิดการเร้าอารมณ์ของเพศตรงข้ามได้

วิธีป้องกัน ผู้ปกครองและคุณครูไม่ควรห้ามหรือกีดกันไม่ให้เด็กไปข้องเกี่ยวหรือคบหากับเพศตรงข้าม เพราะมันเป็นการฝ่าฝืนธรรมชาติ และจะทำให้เกิดการต่อต้านและอยากทำเพื่อท้าทาย แต่ควรอบรมสั่งสอนถึงเรื่องการวางตัวต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสมจะดีที่สุด โดยสอนให้เด็กผู้หญิงรู้จักการรักนวลสงวนตัว และให้เด็กผู้ชายให้เกียรติต่อเพศหญิง ควบคู่ไปกับการสอนเด็กผู้หญิงให้รู้จักป้องกันตัวเองให้พ้นจากภัยข่มขืนกระทำชำเรา เช่น ไม่ไปอยู่ในแหล่งอโคจร ไม่แต่งกายล่อแหลม เวลาไปไหนมาไหนให้บอกแจ้งแก่พ่อแม่และผู้ปกครองเสมอ นอกจากนี้ ควรให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์พัฒนาตนเองและสังคม เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมดนตรี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้เด็กไม่หมกมุ่นกับตนเองและได้ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์อีกด้วย

3.ห่างไกลจากศาสนา สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่คนละเลยและไม่สนใจกับหลักธรรมคำสอนทางศาสนาส่งผลให้มีการกระทำที่ผิดทำนองคลองธรรมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของการกระทำผิดในทางเพศที่คนบางคนไม่คิดว่าเป็นเรื่องผิดอีกต่อไป แต่กลับมองว่าเป็นความพอใจบ้าง เป็นความสมัครใจบ้าง เป็นเรื่องสนุกๆชั่วครู่ไม่ต้องคิดอะไรมากบ้าง จึงเกิดปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา การลามกอนาจาร และการฟรีเซ็กซ์ที่มีเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งยิ่งคนที่คิดแบบนี้เป็นคนอายุน้อยลงเท่าไหร่ การท้องก่อนวัยอันควรก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น โดยประเทศไทยของเราถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีปัญหาของการที่เด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นอันดับ2ของประเทศในแถบอาเซียน นอกจากนี้ยังมีเด็กวัยรุ่นบางคนที่เมื่อรู้ว่าตนเองตั้งท้องก็แก้ปัญหาโดยวิธีการทำแท้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดทั้งกฎหมายและผิดศีลธรรมเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

วิธีป้องกัน สถาบันศาสนาถือเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนฝักใฝ่ในทางธรรม คือ คิดดี ทำดี พูดดีและละเว้นจากการชั่ว หลักคำสอนทางศาสนามีข้อหัามโดยตรงในเรื่องของการประพฤติผิดในทางเพศ เช่น ในศาสนาพุทธได้มีข้อห้ามในศีลห้าว่า ให้ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ส่วนในศาสนาคริสต์มีข้อห้ามในบัญญัติสิบประการว่า ห้ามล่วงประเวณี/อย่าปลงใจผิดประเวณี ดังนั้น การให้เด็กได้ใกล้ชิดกับหลักคำสอนของศาสนาตั้งแต่เล็กๆ จะช่วยทำให้เขาดำเนินชีวิตอย่างมีสติ รู้ผิดชอบชั่วดีและไม่ทำในสิ่งที่ไม่สมควร

นอกจากสถาบันศาสนาแล้ว สื่อมวลชนก็มีบทบาทสำคัญมาก เพราะปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเสพข่าวสารและความบันเทิงผ่านทางสื่อต่างๆ สื่อมวลชนจึงควรนำเสนอรายการ เช่น ละคร ภาพยนตร์ สารคดี ที่ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งไม่นำเสนอภาพที่เร้าอารมณ์ทางเพศ หรือเรื่องราวที่โน้มเอียงไปในเรื่องการส่ำส่อนทางเพศ เพราะจะเป็นการสร้างค่านิยมผิดๆ ในเรื่องการมีเสรีภาพในเรื่องเพศให้กับเด็กวัยรุ่น และนำไปสู่การอยากรู้อยากเห็น อยากทดลองจนเกิดปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรได้

ปัญหาเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ถือเป็นปัญหาสังคมที่ต้องรีบเยียวยาแก้ไข เพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งต่อตัวของเด็กที่ตั้งครรภ์เอง ต่อเด็กทารกที่จะต้องเกิดมาเป็นเด็กที่มีปัญหาและเป็นปัญหาของสังคม ดังนั้น ในฐานะของพ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องควรร่วมกับหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้กับลูกหลานของเรา เพื่อเป็นการช่วยให้ปัญหานี้ลดลงหรือหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด แต่หากได้เกิดขึ้นไปแล้วก็ควรรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ และระมัดระวังตนไม่ให้เกิดความผิดพลาดเช่นนี้อีก

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลดความคิดเห็น...