xs
sm
md
lg

ปีใหม่ “ขอพรได้ที่ตนเอง” คำสอนสมเด็จพระสังฆราช

เผยแพร่:

น้อมนำคำสอนสมเด็จสังฆราช “ขอพรได้ที่ตนเอง” มาเป็นพรปีใหม่ 2557 พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เผยเตรียมพิมพ์หนังสือ วจนธรรม # Instayana ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สลมหาสังฆปรินายก รวบรวม 100 ภาพที่ไม่มีใครเคยได้เห็นเผยแพร่

วันนี้ (23 ธ.ค.) ที่วัดบวรนิเวศ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่าวว่า เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 จึงขอน้อมนำคำสอนของ สมเด็จพระสังฆราช เรื่อง “พรขอได้ที่ตัวเอง” มาเป็นพรปีใหม่ 2557 โดยมีความตอนหนึ่งว่า คำสอนในพระพุทธศาสนา เน้นสอนเรื่องกรรม ทำกรรมดี ได้ผลดี ทำกรรมชั่วได้ผลชั่ว ดังนั้น ควรทำกรรมดี เช่น การไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต การบูชาผู้ควรบูชานี้เป็นมงคลสูงสุด ในวาระขึ้นปีใหม่นี้ หากระลึกถึงคติแห่งพร หรือมงคลทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว และหันมาขอพรอย่างนี้กันให้มากขึ้น พรอย่างนี้ไม่ต้องไปขอจากใคร ให้ขอจากตนเอง คือ ขอให้ตนเองเว้นความประพฤติต่างๆ ที่ชั่วร้าย ขอให้ตนเองสร้างคุณความดี ขอให้ตนเองระงับใจจากความโลภโกรธหลง พรเหล่านี้ตนเองเท่านั้นที่จะให้ได้ ใครอื่นจะขอหรือแนะนำตักเตือนสักเท่าไร ถ้าตนเองไม่ทำแล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “จงเตือนตนด้วยตนเอง จงพิจารณาตนด้วยตนเอง ท่านมีสติคุ้มครองตนได้แล้ว เป็นผู้เห็นภัยในโทษ แม้เพียงเล็กน้อย จักอยู่เป็นสุข” นี้คือวิธีขอพรตนเองของพระพุทธเจ้าผู้เลิศล้ำ ขอให้พรนี้ จงสำเร็จแก่ทุกๆ ท่าน

“แม้ว่าปีใหม่นี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้อยู่กับเรา ขอน้อมนำคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติ ทรงรับสั่งพรที่แปลว่า ประเสริฐ จะเกิดขึ้นได้ ต้องสร้างด้วยตัวเอง การขอพรทำได้ในแง่ตั้งเจตนาดีเป็นจุดเริ่มต้น แต่จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นกับการกระทำของตนเอง รู้เท่าทันจิตตนเอง จะเป็นผู้รู้ จะเป็นผู้ใหม่เสมอ ไม่ต้องรอปีใหม่ สามารถซักฟอกความปรารถนาไม่ดีออกไป นำสู่ชีวิตที่ดี สังฆราชทรงย้ำตลอด พรขอได้ที่ตนเอง” พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าว

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวว่า ตลอด 100 ปีของสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระผู้บรรลุสันติโดยแท้จริง ทรงผ่านเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีมาตลอด แต่ทรงวางพระองค์ในความสงบสมสมณะ นับเป็นการบริหารที่ประชาชนควรเรียนรู้และน้อมนำมาปฏิบัติในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประกอบด้วย 1.การบริหารกาย ทรงมีพระชนมายุ 100 ปี การเดินบิณฑบาต เดินจงกรม เดินตรวจวัด และเดินทางไกลเป็นกิจวัตร 2.การบริหารตนทรงเป็นตัวอย่างดีเยี่ยม ทรงถือคติว่าพระต้องจนไม่ควรอยู่แบบหรูหราฟุ่มเฟือย มีผู้ขอถวายรถยนต์สำหรับใช้ส่วนพระองค์ก็ทรงปฏิเสธ 3.การบริหารคน เมื่อทรงรับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส รวมถึงเจ้าคณะ ทรงมีหลัก 4 ประการ ให้ความเคารพ ให้ความไว้วางใจ ให้ความสนับสนุน และให้คำชี้แนะช่วยเหลือ 4.การบริหารจิต ทรงฝึกฝนอบรมจิตของพระองค์ตลอดเวลา ท่านกริ้วได้ยากยิ่ง การบริหารชีวิตจากเด็กกำพร้าจนเป็นสังฆราช ปีใหม่หากเราสามารถบริหารชีวิตตามแนวสมเด็จพระสังฆราชจะเป็นผู้บรรลุสันติเหมือนพระองค์

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ บอกว่า สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์สร้างปรากฏการณ์วงการพุทธศาสนาทั่วโลก ศูนย์พุทธศาสนาตามประเทศต่างๆ แม้แต่นิกายอื่นจัดพิธีตั้งพระรูปสมเด็จพระสังฆราชและสวดมนต์บูชา อาทิ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว อังกฤษ สหรัฐฯ แสดงการยอมรับในพระองค์ โดยในพิธีบำเพ็ญพระกุศลสตมวาร (100 วัน) ของการสิ้นพระชนม์ ซึ่งจะครบปลายเดือนมกราคมนี้ ทางวัดบวรนิเวศวิหาร เตรียมจัดพิมพ์หนังสือ วจนธรรม # Instayana ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวบรวม 100 ภาพส่วนพระองค์ที่ไม่มีใครเคยได้เห็น แสดงจริยวัตรของพระองค์ทรงมีค่า ดำรงชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น พร้อมคำสอนที่น่ารู้ พิมพ์ด้วยตัวอักษรเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์เป็นหนังสือที่ระลึกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...