xs
sm
md
lg

วัดบวรฯจัดให้ผู้สูงอายุ กราบสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช

เผยแพร่:

วัดบวรฯ กำชับเจ้าหน้าที่-สห.นำผู้สูงอายุ เข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช ลดขั้นตอนการรอคิวนาน ระบุประชาชนมาสักการะได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

วันนี้ (3 พ.ย.) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนเดินทางเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางวัดบวรฯ พบว่ามีผู้สูงอายุเดินทางมาเพื่อสักการะพระศพของสมเด็จพระสังฆราชในแต่ละวันจำนวนมาก จึงให้เจ้าหน้าที่วัดบวรฯ และสารวัตรทหาร(สห.) คอยดูแลความเรียบร้อยภายในวัด ถ้าพบว่ามีผู้สูงอายุยืนต่อคิวอยู่จะนำตัวออกมาและพาเข้าสักการะพระศพยังตำหนักเพ็ชรโดยทันที เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุไม่ให้ต้องยืนต่อคิวนาน

พระศายกวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า ในส่วนการเสนอพระนามของสมเด็จพระสังฆราช ต่อ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เพื่อพิจารณาเป็นบุคคลสำคัญของโลก เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์นั้น ทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จะดำเนินการเรื่องนี้แน่นอน โดยจะต้องหารือกับทั้งทางกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) อีกทั้งจะต้องหารือกับทางท่านผู้หญิงบุตรี วีรไวทยะ รองราชเลขาธิการ ด้วย สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชนั้น สามารถมาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...