xs
sm
md
lg

สกอ.มอบ ทปอ.รวมข้อมูลสิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่:

สกอ.มอบ ทปอ.ตัวกลางประสานพนักงานมหาวิทยาลัย รวมข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ด้าน ประธาน ทปอ.เล็งเสนอรัฐบาลควรผูกติดเงื่อนไขเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้พนักงานราชการ เหมือนเพิ่มให้ข้าราชการ

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กว่า 40 แห่งทั่วประเทศ ได้ออกมาเรียกร้องขอความธรรม เรื่องสิทธิประโยชน์และให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์และการดูแลไม่น้อยกว่าหรือเท่าเทียมกับข้าราชการ ว่า ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดดมศึกษา (สกอ.) ได้เชิญตัวแทนเครือข่ายพนักงานสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกร้องขอความเป็นธรรมไม่น้อยกว่าข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้องมาหารือในเรื่องดังกล่าว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ที่ประชุมเห็นว่าจะประสานขอให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ช่วยรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ของพนักงานมหาวิทยาลัยในทุกสถาบัน เพื่อดูว่าข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างไร และจะมีวิธีช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยได้เท่าเทียมกับข้าราชการหรือไม่น้อยกว่าได้อย่างไร นอกจากนี้ ยังทราบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่ ต้องการจะขอกลับมาเป็นข้าราชการ เพราะเห็นว่าระบบราชการมั่นคง เช่น ได้รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น ซึ่งตนเห็นว่า เรื่องนี้หากจะดำเนินการคงต้องทำในภาพรวม และต้องไปแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คงต้องไปดูว่าจะดำเนินการอย่างไรและสามารถทำได้หรือไม่

ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธาน ทปอ.กล่าวว่า สิ่งที่จะต้องทำคือศึกษา ว่า ปัญหาของพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหน และ ทปอ.พยายามขอให้รัฐบาลผูกติด ว่า เมื่อไหร่ที่มีมติเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ข้าราชการ ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีส่วนด้วย แต่จะถอยหลังกลับไปเป็นข้าราชการหมด เป็นไปไม่ได้ เพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยมีพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวนมากแล้ว ส่วนเรื่องสวัสดิการ การรักษาพยาบาล ระบบประกันสังคมต่างๆ นั้น ยอมรับว่า เป็นปัญหา เพราะแต่ละแห่งก็นำไปจัดสวัสดิการ ไม่เหมือนกัน มาตรฐานกลางไม่มี ซึ่ง ทปอ.อาจจะต้องนำปัญหานี้ไปหารือร่วมกันอีกครั้ง

ขณะที่ ศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) กล่าวว่า พนักงานมหาวิทยาลัยมีปัญหาเรื่อของสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่ไม่เท่าเทียม หรือน้อยกว่าข้าราชการจริงๆ แต่เมื่อพนักงานเข้ามาทำงานให้กับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องพยายามดูแลพนักงานของตนเองให้ดีที่สุด เพราะจริงๆ แล้ว พนักงานก็ทำงานไม่ได้น้อยไปกว่าข้าราชการ หรือบางคนทำงานมากว่าด้วย ดังนั้น ตนอยากให้รัฐบาลและแต่ละมหาวิทยาลัยช่วยดูแลพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ส่วนเรื่องที่จะให้พนักงานมหาวิทยาลัยกับไปเป็นข้าราชการ ตนเห็นว่า คงทำได้ยาก เพราะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วและพนักงานมีจำนวนเงินเพิ่มเรื่อยๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น...