xs
xsm
sm
md
lg

ผลสำรวจ วัยรุ่นไทย 89% ไม่เห็นด้วยกับการพกถุงยาง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
ผลสำรวจ ชี้ วัยรุ่นไทย 89% ไม่เห็นด้วยกับการพกถุงยาง สธ.หวั่นประเทศไทยจะเผชิญการระบาดของเอดส์ระลอกใหม่ เร่งวางแผนรณรงค์ใช้ถุงยางป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้โดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ แต่จากผลสำรวจพฤติกรรมการใช้และการเข้าถึงถุงยางอนามัยของเยาวชน ซึ่ง สธ.ได้ร่วมกับสวนดุสิตโพลทำการสำรวจในกลุ่มเยาวชนอายุ 12-24 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,014 คน เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่า เยาวชนในกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมีการใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ 52 ส่วนเรื่องทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อถุงยางอนามัยมีเพียงร้อยละ 43 เท่านั้น ที่เห็นว่าถุงยางอนามัยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้ และมีเพียงร้อยละ 48 ที่เห็นด้วยกับการพกถุงยางอนามัยติดตัว เพราะเป็นการแสดงถึงการเตรียมพร้อม ช่วยป้องกันการติดเชื้อ การตั้งครรภ์ และช่วยลดปัญหาสังคม ส่วนเยาวชนที่ไม่เห็นด้วยกับการพกถุงยางอนามัยมีมากถึงร้อยละ 89 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หากไม่เร่งป้องกัน จะทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับการระบาดของเอดส์ระลอกใหม่ขึ้นได้

กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาโดยตลอด และกำหนดยุทธศาสตร์มุ่งสู่ “เป้าหมายที่เป็นศูนย์” (Getting to Zero) ได้แก่ การไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาคุณภาพบริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นมิตร ส่งเสริมให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองและรักษาโรคที่ถูกต้องที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง มีการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนประมาณ 282 แห่ง ใน 43 จังหวัด และส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ถุงยางอนามัย ดังนั้นจึงกำหนดให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี 2555 นี้ เน้นการรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ภายใต้แนวคิด “รักปลอดภัย ถุงยางอนามัย...เอาอยู่” เพราะถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือชนิดเดียวเท่านั้นที่ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิด และการตั้งครรภ์ที่ได้ผลดีที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น