xs
xsm
sm
md
lg

อบจ.อยุธยา-สธ.-รณรงค์รู้ทันเอดส์ก่อนวันวาเลนไทน์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


พระนครศรีอยุธยา - อบจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดและ อยุธยาพาร์ค ร่วมรณรงค์รู้ทันเอดส์ก่อนวัน “วาเลนไทน์”

วันนี้ (13 ก.พ.) นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานจัดงานรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค โดยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค เพื่อเป็นการแนะนำให้ที่จะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันวาเลนไทน์ให้รู้จักระมัดระวังโดยใช้ถุงยางอนามัย

นางสมทรง กล่าวว่า จากสถานการณ์ตอนนี้การติดเชื้อเอชไอวี หรือ เอดส์ ในปัจจุบันของประเทศไทย เกิดการแพร่ระบาดในประชาชน ตั้งแต่เยาวชน วัยแรงงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประมาณร้อยละ 85 ของผู้ป่วยโรคเอดส์ มีอยู่ระหว่าง 15-45 ปี ซึ่งเป็นวัยแรงงาน สภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังของเอดส์ก่อให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานทั้งร่างกายและจิตใจที่สำคัญคือการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานการณ์โรคเอดส์ จากรายงานของคณะกรรมการเอดส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยเอดส์มากที่สุดคือกลุ่ม อายุ 30-40 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 25-29 ปี ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยเอดส์เป็นจำนวนมาก

จากปัญหาดังกล่าว อบจ.พระนครศรีอยุธยา จึงได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ตลอดจนวิธีป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ อีกทั้งพัฒนาให้เกิดแกนนำเยาวชนต้านเอดส์ในระดับเยาวชนและวัยแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในวันนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์ เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การร่วมเล่นเกมส์ การตบปัญหาเรื่องโรคเอดส์ ตลอดจนการให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามปัญหาสุขภาพ โดยมีดารานักแสดงมาร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น