xs
xsm
sm
md
lg

ปิดฉากดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ สวนกุหลาบมาแรงคว้า 6 จาก 11 เหรียญทอง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

โฉมหน้า เด็กเก่งจากเวทีดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8 ระดับม.ต้น
เผยโฉม 11 เด็กเก่งจากเวทีดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8 สวนกุหลาบมาแรงซิว 6 จาก 11 เหรียญทอง พ่วงรางวัลคะแนนสูงสุดทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย เตรียมพร้อมสู่เวทีนานาชาติ ผู้แทน ม.ต้น 6 คน สู่เวทีคาซัคสถาน ขณะที่ 5 คน ม.ปลาย ลุยเวทีโปแลนด์

อาจารย์ ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ประธานศูนย์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) วิชาดาราศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ การจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติครั้งที่ 8 เป็นไปอย่างเข้มข้น มีศูนย์ สอวน.จากทั่วประเทศ ส่งนักเรียนทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วมการแข่งขันรวม 104 คน จาก 9 ศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ โดยผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการทดสอบทั้งในภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎีอย่างเข้มข้น จนทำให้มีผู้ผ่านการทดสอบและได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันวิชาดาราศาสตร์นานาชาติ

ทั้งนี้ ได้คัดเลือกจากผู้ได้คะแนนระดับดีเยี่ยมเหรียญทอง จำนวน 11 คน แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน โดย 6 ใน 11 รางวัล เป็นของนักเรียน จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขณะเดียวกัน รางวัลผู้ทำคะแนนสูงสุดทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และคะแนนรวมทั้งหมด ยังเป็นของตัวแทนจาก สวนกุหลาบราชวิทยาลัย ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย โดยมีผู้ได้รับเหรียญทอง ระดับ ม.ต้น 6 รางวัล ดังนี้

1.ด.ช.ณัฐวัตร โพธิ์สุวรรณ์ จาก สวนกุหลาบวิทยาลัย และได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี,
คะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติและรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับ ม.ต้น

2.ด.ช.ณัชพงศ์ สิทธิวิจารณ์กิจ จาก สวนกุหลาบวิทยาลัย

3.ด.ช.กษิดิ์เดช พฤกษานานนท์ จาก สวนกุหลาบวิทยาลัย

4.ด.ช.อำพันเทพ ธารวณิชย์การ จาก สวนกุหลาบวิทยาลัย

5.ด.ช.ทัชชนก คำพิทักษ์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.ด.ช.ชยธร กู้เกียรติกูล จาก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โดยตัวแทนระดับ ม.ต้น จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติครั้งที่ 16 (IAO XVI ) ที่ประเทศคาซัคสถาน

ขณะที่ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับ ม.ปลาย มีจำนวน 5 คน ได้แก่

1.นายนนท์ ปณิธานไพศาล จากสวนกุหลาบวิทยาลัย และได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี,
คะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติและรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับ ม.ปลาย

2.นายกฤตานน ศิโรรัตนกุล จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

3.นายพงษ์พิจิตร ชวนรักษาสัตย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

4.นายธิปยวิศว์ ชื่นจิตร จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

5.นายกิตติพศ เงินยวง จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โดยเยาวชนระดับ ม.ปลาย จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกดาราศาสตร์และดาราฟิสิกส์นานาชาติครั้งที่ 5 (IOAA 5) ที่ประเทศโปแลนด์ หลังจากนี้ เยาวชนทั้ง 11คน จะเข้าร่วมอบรมจากมูลนิธิ สอวน.เพื่อเตรียมความพร้อมในเวทีระดับนานาชาติ ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...