xs
xsm
sm
md
lg

“ปานเทพ” แจงจำหน่ายกัญชาไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องไม่ทำผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“ปานเทพ” แจงจำหน่ายกัญชาไม่ต้องขออนุญาต ยกเว้นกรณีขายให้ “สูบในที่สาธารณะ, เด็กอายุต่ำกว่ายี่สิบปี, สตรีให้นมบุตร, สตรีมีครรภ์” ถึงจะต้องขออนุญาต รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น