xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทบ.เยือนจีน กระชับสัมพันธ์ทางทหาร สานต่อฝึก “สไตร์ค” ของหน่วยทหารรบพิเศษ เพิ่มฝึก Cyber Security

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผบ.ทบ. เยือนจีน กระชับสัมพันธ์ทางทหาร สานต่อฝึก “สไตร์ค” ของหน่วยทหารรบพิเศษ เพิ่มฝึก Cyber Security พร้อมเยี่ยมชมบริษัท โนรินโก้ ผู้ผลิต “รถถัง- รถเกราะ” ที่ ทบ. ใช้งาน

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารบกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2567

โดยผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังกองบัญชาการกองทัพบกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และเยี่ยมคำนับ พลเอก หลี่ เฉียวหมิง ผู้บัญชาการทหารบกกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการ

ในระหว่างการหารือข้อราชการ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวยินดีที่ได้พบ พลเอก หลี่ เฉียวหมิง อีกครั้ง หลังจากการพบปะหารือ ณ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันทั้งสองกองทัพมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น มีการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศร่วมกัน บนพื้นฐานของการส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง สนับสนุนความร่วมมือในระดับภูมิภาค และริเริ่มให้มีการจัดตั้งคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกองทัพ (Army-to-Army Talk) เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือของทั้งสองกองทัพด้วย

ในระหว่างการพบปะหารือผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงความร่วมมือในการฝึกร่วม/ผสม ระหว่างสองกองทัพในรหัสต่างๆ อาทิ การฝึกของหน่วยรบพิเศษรหัส STRIKE, การร่วมฝึกในโครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA) ในการฝึกรหัส COBRA GOLD และการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียน ASEAN Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise (AHEx) นอกจากนี้ ได้มีการกล่าวถึงการแลกเปลี่ยนการฝึกศึกษาของทั้งสองกองทัพทั้งในระดับโรงเรียนนายร้อย, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเสนอให้เพิ่มเติมการแลกเปลี่ยนการศึกษาด้าน Cyber Security และการแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่างกองทัพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถกำลังพลให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคต ทั้งนี้กองทัพบกไทยได้จัดโครงการฝึกมวยไทยให้กับกองทัพมิตรประเทศ โดยได้เตรียมจัดส่งชุดครูฝึกมวยไทยเดินทางไปทำการฝึกให้กับกำลังพลของกองทัพมิตรประเทศเพื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีนานาชาติ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางเยือนบริษัท China North Industries Corporation (NORINCO) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเยี่ยมชมกิจการโรงงานรวมทั้งสายการผลิต และได้พบปะหารือกับนาย เฉิง ฝูโป ประธานในเครือบริษัท NORINCO เพื่อสานความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพของยุทโธปกรณ์ รวมทั้งพิจารณาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้กับหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาของกองทัพบกไทย

โดยหลังจากจบภารกิจ ณ กรุงปักกิ่ง แล้ว ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้ด้วยรถไฟความเร็วสูง โดยมีผู้บัญชาการเขตทหารเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรอง ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเซี่ยงไฮ้ พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผังเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่นำเสนอการพัฒนาเมืองในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผ่านแบบจำลองและเทคโนโลยีทันสมัย และสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ

ทั้งนี้ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น และมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนาน 49 ปี มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำในหลายระดับมุ่งกระชับความสัมพันธ์ในความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของผู้บัญชาการทหารบกในครั้งนี้ เป็นการสานความร่วมมือด้านการทหาร โดยเฉพาะด้านการฝึกร่วม/ผสม และการแลกเปลี่ยนที่นั่งการศึกษาในหลักสูตรต่างๆนำไปสู่มิตรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น