xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ นำประชุม ครม.จับตาถกข้อเสนอ ป.ป.ช.โครงการดิจิทัลวอลเล็ต ก่อนส่งเข้า คกก.ชุดใหญ่ 15 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ นำประชุม ครม. จับตาถกข้อเสนอ ป.ป.ช.โครงการดิจิทัลวอลเล็ต ก่อนส่งเข้า คกก.ชุดใหญ่ 15 ก.พ.นี้ - สธ.เสนอร่างปรับปรุง พ.ร.บ.กัญชากัญชงฯ - สำนักเลขาฯ เสนอกำหนดวันหยุดราชการฯพิเศษ ปี 67 (เพิ่มเติม)

วันนี้ (13 ก.พ.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 10.00 น. สำหรับวาระที่คาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม. สัปดาห์นี้

- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

- คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เสนอ การปรับปรุงเผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 การขอขยายเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้

- กระทรวงพลังงาน เสนอ ร่างแผนงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย
กับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี ค.ศ. 2024-2025

- กระทรวงพาณิชย์ เสนอ รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนธันวาคม 2566 และทั้งปี 2566

- สำนักงบประมาณ เสนอ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไปพลางก่อน และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

- กระทรวงสาธารณะสุข เสนอร่างปรับปรุง พ.ร.บ.กัญชากัญชง พ.ศ. ...โดยสาระสำคัญคือการปรับปรุงให้กัญชาและกัญชง เน้นในการใช้ประโยชน์เพื่อทางการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ด้านมิติสุขภาพด้วย มีตัวบทที่จะรองรับในการนำไปใช้ด้านการแพทย์และสุขภาพ ส่วนที่เป็นปัญหากรณีใช้ผิดประเภท ก็มีมาตรการที่จะควบคุมอยู่ในตัวบทกฎหมาย เช่น คำว่าสันทนาการต้องเขียนไว้ชัดในตัวกฎหมาย

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะยังเสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มิใช่สารสกัด จากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. ...
และ กระทรวงสาธารณสุข อาจจะเสนอขอความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินขององค์การเภสัชกรรม

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า หาก ครม. พิจารณาเห็นชอบรับหลักการ ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา โดยหลักการของร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ จะเน้นเรื่องกัญชาเพื่อทางการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ด้านมิติสุขภาพด้วย ส่วนที่เป็นปัญหากรณีใช้ผิดประเภท จะมีมาตรการควบคุมอยู่ในตัวบทกฎหมายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการใช้เพื่อสันทนาการ

นอกจากนี้ ครม. อาจจะมีการพิจารณาข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ภายหลังจากส่งมายังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่า ถ้าผ่านการพิจารณา ครม.อาจจะมีมติส่งมาที่คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต ที่จะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น