xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มชาติพันธุ์เตรียมเฮ! ครม.เห็นชอบหลักการ พ.ร.บ.พร้อมส่งเสริมให้ได้รับสัญชาติไทย ดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“เสริมศักดิ์” เผย ครม.เห็นชอบหลักการกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ เตรียมส่งเสริมให้ได้รับสัญชาติไทย ก่อนดูแลครบวงจร ทั้งสัญชาติ อาชีพ สุขอนามัย ไปจนถึง ดึงเป็น Soft Power ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อได้รับการหนุนจากทุกพรรคการเมือง เพราะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ให้ส่งเสริมความเท่าเทียม

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (6 ก.พ.) นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เห็นชอบในหลักการ ร่างกฎหมายคุ้มครองส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ฉบับที่ ... พ.ศ. ... ซึ่งเตรียมนำเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไป ตอนนี้กฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ให้ส่งเสริมความเท่าเทียมของทุกคนและยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งหากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เชื่อว่า จะเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง
กล่าวคือ ชาติพันธุ์ต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและไม่มีการขึ้นทะเบียนหรือคัดแยกหรือยังไม่ได้รับสัญชาติไทยก็จะมีการคัดแยกขึ้นทะเบียนให้ได้รับสัญชาติไทย ก็จะมีสิทธิในการได้รับการดูแลจากภาครัฐได้สิทธิ์ในที่ทำกินซึ่งจะมีผลทำให้ชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ป่าสงวนหรือในพื้นที่ต่างๆที่เคยได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกรุก จะเปลี่ยนมาเป็นผู้ช่วยภาครัฐ

“กลุ่มชาติพันธุ์ มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีอยู่ 1 ใน 7 ของประชากรทั้งหมด หรือเท่ากับ 10 ล้านคน เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ก็จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิ ได้รับการคุ้มครองให้เป็นพลเมืองได้สัญชาติไทย เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของกระทรวงทรัพย์”

นายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อว่า การประกอบอาชีพจะต้องอยู่ในพื้นที่โล่งเตียนไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า และก็จัดให้เจ้าของและจะให้เจ้าของพื้นที่ที่ดูแลป่า ให้อยู่ในพื้นที่ต่อไปในลักษณะปนกับป่าอยู่ด้วยกัน จากนั้นจะมีการส่งเสริมอาชีพคุณภาพชีวิต ทั้งการศึกษาสุขภาพอนามัย จะเกิดประโยชน์รวมไปถึงจะเกิดประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว เพราะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มี Soft Power สอดแทรกอยู่เป็นจำนวนมาก และมีความสำคัญหากเราทำตรงนี้ได้สมบูรณ์เรียบร้อย พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 10 ล้านคนเดิมที่เคยเป็นภาระ ของรัฐบาลจะกลายเป็นพลังสำคัญของรัฐบาล ที่จะช่วยดูแลไม่ให้มีการทำลายป่า รวมไปถึงการป้องกันไฟป่า เขาเป็นคนไทย 100% และเมื่อเขาเป็นคนไทย 100% ก็จะเกิดความรักในความเป็นประเทศไทย ก็จะช่วยดูแลในเรื่องของความมั่นคง ไปจนถึงปัญหายาเสพติดชายแดน แหล่งผลิต เขาจะมีความรักหวงแหนและช่วยป้องกันปราบปรามอีกด้วย

นายเสริมศักดิ์ เชื่อว่า เมื่อกฎหมายเข้าสู่สภาจะได้รับการสนับสนุน เพราะเป็นนโยบายที่หลายพรรคการเมืองส่งเสริมความเท่าเทียม โดยตั้งเป้าหากมีความเป็นไปได้ก็อยากให้ทันในสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี้

เมื่อถามว่า จะถือเป็นผลงานรัฐบาลได้หรือไม่ นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า ก็ถือว่ากฎหมายดังกล่าวเสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรม แต่ก็ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสภาต่อไป

ด้าน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวว่า ครม. อนุมัติหลักการพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. ... รวมถึงการเสนอกฎหมายระดับรอง โดยให้สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและตรวจสอบร่าง พ.ร.บ.ของรัฐบาล ร่าง พ.ร.บ.ของประชาชน และร่าง พ.ร.บ. ของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เกิดความรัดกุม และไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นๆ และเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาและส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้ตั้งอยู่บนหลักการและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา


กำลังโหลดความคิดเห็น