xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หนุนอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้านท้องถิ่น ร่วมยกระดับกำลังคนด้าน Soft Power

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หนุนอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้านท้องถิ่น ร่วมยกระดับกำลังคนด้าน Soft Power ให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพยอดฝีมือในงาน OTOP City 2023

วันนี้ (20 ธ.ค.) ณ แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการอบรมภายใต้โครงการ ผ้าไทยใส่ให้สนุก ในงาน OTOP City 2023 ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน ในสาขาผ้าทอ และสาขาเครื่องจักสาน รวมถึงสาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น จำนวน 19 คน จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่น รวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทย สู่สายตาชาวโลก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์งานฝีมือโดยคนไทยมืออาชีพ พร้อมส่งเสริม Soft Power ตามแนวนโยบายของรัฐบาล

นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมระบุว่า จัดการประเมินโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ รวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยที่ได้มาตรฐาน จากคนคุณภาพให้ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถสะท้อนไปถึงคุณภาพสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทำให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และการรับรองคุณวุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้กับคุณวุฒิทางการศึกษา ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางสังคมให้กับผู้ที่ขาดโอกาส แต่มีฝีมือให้ได้รับการยอมรับ มีโอกาสเติบโตในเส้นทางอาชีพด้วย

นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มอบป้ายมืออาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินฯ ทั้ง 19 คน ณ อาคารชาเลนเจอร์ พร้อมกล่าวว่า ที่ผ่านมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ และสาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้านมาแล้วกว่า 100 คน แต่โครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้าน soft power ในชุมชนและท้องถิ่น โดยการอบรมต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งหลายพื้นที่มีผู้ที่มีฝีมือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP และงานออกแบบต่างๆ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณค่า soft power ของไทย คนเหล่านี้ควรได้รับการยกย่อง และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนำไปสู่การแข็งขันในตลาดต่างประเทศได้ อย่างงานจักสานผลิตภัณฑ์สานหวาย และไม้ไผ่ จ.สิงห์บุรี ด้วยทักษะงานฝีมือที่ปราณีตสามารถนำไม้ไผ่มูลค่าลำละ 100 บาท มาผลิตกระเป๋าสร้างรายได้สูงถึง 4 แสนบาท แต่ขาดผู้สืบทอด จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและสถาบันพร้อมให้การสนับสนุนอันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านท้องถิ่นไทยให้ยังอยู่ และยังสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วย

สำหรับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้ง 19 คน เป็นผู้ประกอบการจาก จังหวัดชัยภูมิ สิงห์บุรี สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช อุตรดิตถ์ และกาฬสินธุ์ ประกอบไปด้วย สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขาเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ ระดับ 5 ผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ระดับ 6 รวมถึงสาขาผ้าทอ สาขาผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ระดับ 5 อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด เทคนิคยก เทคนิคจก เทคนิคผสมผสาน เทคนิคมัดหมี่ และเทคนิคยกดอก ในระดับ 6 ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องเริ่มตั้งแต่การมีทักษะความรู้พื้นฐาน ทั้งการการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการผลิดและ ออกแบบ ความเข้าใจต่อเรื่องสัดส่วน สี พื้นผิว รูปร่าง การประยุกต์ ดัดแปลง ผสมผสานเทคนิค การตรวจสอบงาน ไปจนถึงสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิควิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานได้อย่างมืออาชีพ
กำลังโหลดความคิดเห็น