xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผนึก 3 กระทรวง ติดอาวุธทหารกองประจำการ ยกระดับความรู้ เพิ่มโอกาสการมีงานทำหลังปลดประจำการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผนึก 3 กระทรวง กลาโหม-อว.-ศึกษาธิการ ติดอาวุธทหารกองประจำการ ยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ เพิ่มโอกาสการมีงานทำหลังปลดประจำการ

วันนี้ (19 ธ.ค.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับทหารกองประจำการ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

น.ส.จุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้ลงนามร่วมกับ พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. ระบุว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มีความมุ่งหวังให้ทหารกองประจำการได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาตนเองตามความสมัครใจ สามารถเก็บสะสมหน่วยสมรรถนะการเรียนรู้จัดเก็บในแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) และนำไปสู่การได้รับหนังสือรับรองสมรรถนะหรือประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป นอกจากนี้ยังจะได้มีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทหารกองประจำการอย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนการติดอาวุธทางทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ เป็นการสร้างโอกาสในการทำงาน สร้างรายได้หลังปลดประจำการ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เมื่อต้องการ

นายสุทิน กล่าวว่า การลงนามในวันนี้ ถือเป็นการเดินหน้าปรับค่านิยมของสังคม 2 ฝ่าย คือประชาชนที่มองว่า 2 ปี ของการเป็นทหารกองประจำการ เป็นการสูญเสียโอกาส ให้กลายเป็น 2 ปี ของการเพิ่มศักยภาพของชีวิต ขณะที่ฝ่ายกองทัพ จากการฝึกเยาวชนเพื่อรบ ให้เปลี่ยนเป็นภาพของเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา โดยครูฝึกที่มีศักยภาพ สิ่งสำคัญในความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะช่วยให้กลุ่มทหารกองประจำการ ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ได้การรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะถือเป็นใบนำทางให้ทหารที่ปลดประจำการได้นำไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่อไปได้

สำหรับสาระสำคัญความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับทหารกองประจำการนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการสามารถใช้เวลาระหว่างประจำการในขณะที่ว่างเว้นจากภารกิจให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาและการพัฒนาทักษะวิชาชีพได้ตามความสมัครใจ โดยกระทรวงกลาโหมจะจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ อาทิ ศูนย์การศึกษาในค่ายทหารต่าง ๆ และเครือข่ายการเรียนรู้โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดให้มีผู้จัดการการเรียนรู้คอยให้คำแนะนำ ขณะที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะดำเนินการส่งเสริม พัฒนากำลังคนให้แก่ทหารกองประจำการให้ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับหนังสือรับรองสมรรถนะหรือประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem หรือ EWE) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่โดยนำระบบการเรียนรู้สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ โดยกระทรวงศึกษาธิการ และ อว. จะเป็นหน่วยจัดการศึกษา หรือหลักสูตรฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและต่อเนื่องให้กับทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้ชายไทยที่เสียสละเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่นอกจากจะทำหน้าที่รับใช้ชาติแล้ว ยังสามารถใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการพัฒนาความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นต้นทุนของทรัพยากรทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น