xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ ครม. ชี้ช่อง ฟัน “ขรก.ขี้ยา” หัวหมอทำซ้ำ! อ้างมติ ครม.ให้โอกาสผู้เสพฯบำบัด ไม่ถูกออกจากราชการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักเลขาฯ ครม. ชี้ช่อง ฟัน “ขรก.ขี้ยา” หัวหมอกระทำซ้ำ! อ้างมติ ครม.ให้โอกาสผู้เสพเข้าบำบัด ไม่ต้องถูกลงโทษถึงขั้นออกจากราชการ ยัน! เจตนารมณ์ “มิได้” รวมถึงผู้เสพ หรือผู้ติดยา ที่พ้นจากสภาพฯ ได้รับโอกาส แต่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซ้ำ! หลัง ก.อบต. - มท. ยืนยัน มีโทษทางวินัยร้ายแรง และสูงกว่าครั้งก่อน

วันนี้ (26 ก.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งผลการหารือแนวทางการปฎิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยร้ายแรง กรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม ของข้าราชการ กรณีของยาเสพติด

ถึง รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) โดยล่าสุดได้ เวียนต่อประธาน ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัดแล้ว

พบว่า หนังสือดังกล่าว เป็นการหารือ กรณีข้าราชการสังกัด อบต. ในจังหวัดแห่งหนึ่ง ได้เคยกระทำความผิดเสพยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) และต่อมาได้ เข้าบำบัดจนพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด จนสามารถผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

“จึงได้รับประโยชน์จากมติคณะรัฐมนฅรี (24 ก.พ. 2550) ไม่ต้องถูกลงโทษถึงขั้นออกจากราชการและให้กลับเข้ารับราชการ ตามมติครม.เรื่องการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่อง การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ”

แต่ทั้งนี้บุคคลดังกล่าว แม้มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ต่อมาได้กระทำความผิดกรณียาเสพติดซ้ำอีก และได้รับการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังผ่านการ “บำบัด” ซ้ำอีก

ซึ่ง ก.อบต. ได้หารือมาว่า ข้าราชการรายนี้ จะได้ประโยชน์ต่อมติ ครม.ดังกล่าวอีกหรือไม่ เพราะถือว่า เป็นการทำความผิดซ้ำในเองเดิม ซึ่งจะต้องรับโทษสูงกว่าครั้งก่อน หรือกำหนดโทษเท่าเดิมกับการกระทำผิดครั้งก่อน โดยอาศัยประโยชน์จากมติ ครม.

สลค. เห็นว่า มติ ครม.ดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมและให้โอกาสแก่ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ซึ่งได้พ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดแล้ว

โดยห้ามมิให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ อ้างเหตุแห่งการเคยเสพหรือติดยาเสพติด ซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดเป็นเหตุให้พ้นจากการลิดรอนสิทธิในการให้ออกจากจาก

“อย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์ดังกล่าว “มิได้” หมายรวมถึงกรณีผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดที่พ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดแล้ว และได้รับโอกาสให้ยังคงอยู่ได้ในสถานะเดิมได้ไปแล้ว แต่กลับไปเสพหรือติดยาเสพติดซ้ำ”


กำลังโหลดความคิดเห็น