xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เคาะกำหนดประเภทและรูปแบบหวย ผุดตัวเลข 3 หลัก หวังเพิ่มทางเลือกซื้อแบบถูกกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2565 ในรูปแบบสลาก 6 หลัก และสลาก ตัวเลข 3 หลัก หวังเพิ่มทางเลือกในการซื้อสลากแบบถูกกฎหมายมากขึ้น

วันนี้ (14 มี.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี 2565 ได้แก่ สลาก 6 หลัก (Lottery 6: L6) และสลาก ตัวเลข 3 หลัก (Numbers 3: N3) หวังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสลากในรูปแบบดิจิทัล จากการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย เพิ่มทางเลือกในการซื้อสลากแบบถูกกฎหมายมากขึ้น โดยผู้ซื้อสามารถเลือกตัวเลขได้ตามความต้องการ ช่วยลดการเสี่ยงโชคนอกระบบและผิดกฎหมายให้ลดน้อยลง

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดทำแผนวิสาหกิจประจำปี 2564-2570 ซึ่งกำหนดเป้าหมายระยะสั้นให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยในประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เห็นชอบ การกำหนดประเภทและรูปแบบสลาก ประจำปี 2565 ได้แก่ สลาก L6 และสลาก N3 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. รูปแบบสลาก ได้แก่
- สลาก 6 หลัก (Lottery 6: L6) ประกอบด้วยตั้งแต่ 000000-999999 จำหน่ายออกเป็นชุด ชุดละ 1 ล้าน ฉบับ/รายการ โดยเป็นการกำหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้า (มีหมายเลขจำกัด) ไม่สามารถเลือกเลขซ้ำกันได้ในแต่ละชุด โดยจำหน่ายทั้งแบบใบ และแบบดิจิทัล (เป็นรูปแบบเดียวกับที่ สนง.สลากฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)
- สลาก ตัวเลข 3 หลัก (Numbers 3: N3) ประกอบด้วย หมายเลข 3 หลัก ตั้งแต่ 000-999 ไม่มีการกำหนดหมายเลขไว้ในระบบ ผู้ซื้อสามารถเลือกตัวเลขได้ ตามความต้องการ ซึ่งทุกๆ การซื้อ 1 รายการ จะได้ หมายเลขรางวัลพิเศษ 1 หมายเลข (เป็นรูปแบบใหม่ที่ สนง.สลากฯ ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน) ทั้งนี้ จำหน่ายเฉพาะแบบดิจิทัล

2. การจ่ายเงินรางวัลนั้น เงินรางวัลคิดเป็นร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่ายสลากในแต่ละงวด โดยกำหนดสัดส่วนในการจัดสรรเงินรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้
สลาก L6 มีเงินรางวัล 9 ประเภท คือ รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัล) รางวัลที่ 2 (5 รางวัล) รางวัลที่ 3 (10 รางวัล) รางวัลที่ 4 (50 รางวัล) รางวัลที่ 5 (100 รางวัล) รางวัลเลขหน้า 3 ตัว (2,000 รางวัล) รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (2,000 รางวัล) รางวัลเลขท้าย 2 ตัว (10,000 รางวัล) (ไม่สมทบเงินรางวัล กรณีที่งวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล ให้นำเงินรางวัล ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)

สลาก N3 มีเงินรางวัล 4 ประเภท ได้แก่ รางวัล 3 ตรง (ถูกทุกหมายเลขและทุกตำแหน่ง) ร้อยละ 30
รางวัล 3 สลับหลัก (ถูกทุกหมายเลขแต่สลับตำแหน่ง) ร้อยละ 30
รางวัล 2 ตรง ถูกทุกหมายเลขและทุกตำแหน่ง ร้อยละ 39
และรางวัลพิเศษ (ตรงกับรางวัลพิเศษ) ร้อยละ 1

นอกจากนี้ จะมีการสบทบเงินรางวัล กรณีที่งวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล จะนำเงินรางวัลในงวดนั้นไปสมทบเพื่อจ่ายเป็น เงินรางวัลในงวดถัดไปอีก 1 งวด และหากไม่มีผู้ถูกรางวัลอีกให้นำเงินรางวัลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

กระทรวงการคลัง แจ้งว่า การกำหนดประเภทสลากทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าว เชื่อได้ว่า จะช่วยแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาได้ เนื่องจากเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสลากในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งมีการกำหนดราคาซื้อ-ขายจากระบบการจำหน่ายได้เอง และการจำหน่ายสลาก N3 ผู้ซื้อสามารถเลือกตัวเลขได้ตามความต้องการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการซื้อสลากแบบถูกกฎหมายมากขึ้น ช่วยให้การเสี่ยงโชคนอกระบบและผิดกฎหมายลดน้อยลง นอกจากนี้ การจำหน่ายสลากทั้ง 2 รูปแบบจะช่วยให้ สนง.สลากฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีเงินนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเพิ่มขึ้นด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำในที่ประชุม ครม. ให้พิจารณาดำเนินการด้วยความรัดกุม รอบคอบ และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขายที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ นอกจากนี้ ให้พิจารณาข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยขายสลากแบบดิจิทัลด้วย รวมทั้งดูแลกลุ่มผู้ขายสลากแบบใบ ที่อาจมีรายได้ลดลงจากการถูกปรับลดจำนวนสลาก เนื่องจากมีการขายสลากแบบดิจิทัลควบคู่กัน เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น