xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.นราฯ นำทีมลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์การดูดทราย ขุด ตัก ถม ดิน ย้ำ มีลักลอบแจ้งเข้ามาได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ป.ป.ช.นราธิวาส สนธิกำลังร่วมลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์การดูดทราย ขุด ตัก ถม ดิน ในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส พบเห็นการลักลอบแจ้งเข้ามาได้

วันนี้ (9 มี.ค.) นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิคมสหกรณ์บาเจาะ และเครือข่ายชมรม STRONG ตรวจสังเกตการณ์การดูดทราย ขุด ตัก ถม ดินในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส จำนวน 2 จุด


โดยจุดแรกลงพื้นที่บริเวณบ้านสะปอม ต.กะลุวอเหนือ พบมีการขุดตักดินในที่ดินเอกชนที่เข้าข่ายต้องขออนุญาต แต่ยังไม่มีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ส่วนจุดที่ 2 บริเวณบ้านปือราเป๊ะ ต.โคกเคียน พบการขุดตักดินในที่ดินเอกชน และยังไม่ได้ขออนุญาตเช่นเดียวกัน และยังพบอีกว่า มีเอกชนทำการขุดตักดินในพื้นที่ของนิคมสหกรณ์บาเจาะ จึงได้แจ้งให้นิคมสหกรณ์บาเจาะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ดำเนินการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปตามอำนาจหน้าที่ ส่วนการดำเนินการดูดทรายในลำน้ำสาธารณะตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส ยังไม่พบมีการดำเนินการและการยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นกิจกรรมการประสานงานและติดตามการดำเนินการตามแนวทางต้านและลดการทุจริต ด้วยกลไกสหยุทธ์ในระดับพื้นที่ ตามโครงการต้านทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG Together against Corruption - TaC) แผนงานพัฒนาแนวทางต่อต้านและลดทุจริต กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต การลักลอบดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส


ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ได้ให้คำแนะนำและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจตราดูแลรักษาพื้นที่อยู่เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบดูดทราย ขุด ตัก ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต และหากพบเห็นการดูดทราย ขุด ตัก ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต แจ้ง ป.ป.ช. ได้ทุกช่องทาง
กำลังโหลดความคิดเห็น