xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติร่างเอ็มโอยู EEC กับกวางตุ้ง ขยายเวลาลงทุนเชื่อม ฮ่องกง-มาเก๊า ถึง ส.ค. 66

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ครม.อนุมัติร่างเอ็มโอยู EEC กับกวางตุ้ง ขยายระยะเวลาร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การลงทุน อุตสาหกรรมสำคัญ ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่-อุตสาหกรรมการแพทย์ เชื่อมโยง EEC-กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า


วันนี้ (14 ก.พ.) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง เพื่อขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ 3 ปี คือ ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 65 ออกไปจนกว่าจะมีการประชุมระดับสูงไทย-มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 2 ในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือน ส.ค. เพื่อให้สามารถดำเนินการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสองฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดพิธีลงนามผ่านระบบออนไลน์ภายหลังจากที่ ครม. ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในการประชุมระดับสูงไทย-มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 2 ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาร่วมกันจัดทำและรับรองบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจฯ ฉบับใหม่ ในช่วงการประชุมดังกล่าวด้วย

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ที่ผ่านมา สกพอ. และรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ดำเนินการตามกรอบบันทึกความเข้าใจดังกล่าวอันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) อาทิเช่น

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยร่วมผลักดันให้บริษัท BYD Auto นำเข้ายานยนต์ไฟฟ้ามายังไทย และลงทุนโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบยานยนต์แบตเตอรี่ (Electronic Vehicles: EV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug - In Hybrid Electric Vehicle : PHEV) ในพื้นที่ EEC ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในปี 2567 ด้วยกำลังการผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้า 150,000 คันต่อปี เพื่อส่งออกไปยังอาเซียนและยุโรป

2. อุตสาหกรรมการแพทย์ มีบริษัทชั้นนำด้านจีโนมิกส์ของมณฑลกวางตุ้งและเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ได้แก่ บริษัท BGI Genomics เข้าร่วมลงทุนและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์จีโนมิกส์กับหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษา ภายใต้โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการรองรับบริการการแพทย์จีโนมิกส์ของไทย

“ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่าง สกพอ. กับมณฑลกวางตุ้ง เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับมณฑลกวางตุ้งและเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area : GBA) ความร่วมมือในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และในอนาคตจะเพิ่มเติมการให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Transportation) อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในไทยให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาสัดส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตได้ภายในประเทศ (Local Content) ให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมวิจัยพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน” น.ส.ทิพานัน กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น