xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” เยี่ยมชมสถานีรถไฟโตเกียว ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (9 ธ.ค.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมชมสถานีรถไฟโตเกียว พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สถานีรถไฟโตเกียวเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2457 ออกแบบโดย นายคินโกะ ทัตสึโนะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่น ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตก ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับอาคารสถานีรถไฟ Amsterdam Central ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อมาในปี 2542 สภาเมืองโตเกียว ร่วมกับบริษัท JR East ได้ร่วมกันวางแผนโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเพื่อรักษาสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและปรับปรุงอาคารสถานีให้ดูสวยงามดังเช่นในอดีต โดยใช้งบประมาณกว่า 50,000 ล้านเยน หรือ 17,000 ล้านบาท โดยตัวสถานีประกอบด้วย ชานชาลาทั้งหมด 31 ชานชาลา ซึ่งให้บริการทั้งรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น และบริเวณใต้ดินภายในสถานีและโดยรอบสถานี ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ และพื้นที่สาธารณะ ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟโตเกียวถือได้ว่าเป็น “ยุคบุกเบิก” ของการประยุกต์แนวคิด “Transit-Oriented Development (TOD)” แห่งแรกๆ ของประเทศญี่ปุ่น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่สำหรับการบรรยายประวัติความเป็นมาของสถานีโตเกียว ซึ่งทำให้คณะผู้แทนไทยได้รับทราบภูมิหลังความสำเร็จ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี (TOD) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นหลายเส้นทาง ทั้งนี้ การเยี่ยมชมและใช้บริการระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์และแนวทางสำคัญในการกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ และการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย เพื่อเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนบทบาทการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและระหว่างภูมิภาคต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น