xs
xsm
sm
md
lg

“สร้างอนาคตไทย” ปล่อยนโยบาย “คืนชีวิตให้เกษตรกรไทย” เติมเงินปีละ 2 แสน ล้างหนี้ใน 3 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สร้างอนาคตไทย” เปิดแพกเกจยุทธศาสตร์ “คืนชีวิตให้เกษตรกรไทย” ชูนโยบาย 8 ข้อ นำเกษตรกรพ้นวงจรความยากจน ตั้งเป้าเพิ่มเงินในกระเป๋าปีละ 2 แสน ล้างหนี้ให้หมดใน 3 ปี การันตีทำได้จริง เริ่มต้น “เซตซีโร่หนี้” ทั้งต้นและดอก 5 ปี เปิดท่อหายใจให้ตั้งหลักได้ก่อน เฉพาะหน้าดัน “ปุ๋ยคนละครึ่ง” ลดต้นทุนการผลิต 
วันนี้ (12 พ.ย.) พรรคสร้างอนาคตไทย แถลงเปิดชุดนโยบายภาคการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์ “คืนชีวิตให้เกษตรกรไทย” โดย นายนริศ เชยกลิ่น รองหัวหน้าและโฆษกพรรค ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองหัวหน้าพรรค และประธานด้านวิชาการ และนายจิรมิตร เกษร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านเกษตรยั่งยืนและเกษตรวิถีใหม่

นริศ เชยกลิ่น
นายนริศ กล่าวว่า ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐมีเกือบ 10 ล้านคน แต่ที่ผ่านมา ชีวิตของเกษตรกรต้องประสบกับปัญหาความยากลำบากจากหลายสาเหตุ ส่งผลให้ชีวิตติดกับดักวงจรความยากจน พรรคสร้างอนาคตไทยเชื่อว่าเกษตรกรคือรากฐานสำคัญของประเทศ หากเกษตรกรไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ ประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้เช่นกัน พรรคจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ “คืนชีวิตเกษตรไทย” เพื่อพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรในทุกมิติ รวม 8 นโยบาย ครอบคลุมทั้งด้านหนี้สิน ต้นทุนการผลิต ราคาผลผลิต ที่ดินทำกิน แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ฯลฯ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถพลิกฟื้นชีวิตได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว


ด้าน ศ.ดร.กำพล กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ “คืนชีวิตเกษตรไทย” ประกอบด้วย 8 นโยบายหลัก คือ 1. หยุดหนี้สิน พักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 5 ปี และเติมเงินทุนใหม่ 2. ลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะหน้ารัฐจะจ่ายค่าปุ๋ยให้ครึ่งหนึ่ง อนาคตระยะยาวจะมีโรงงานปุ๋ยแห่งชาติและโครงการปุ๋ยชุมชน 3. เพิ่มรายได้จากทั้งในและนอกภาคเกษตร สนับสนุนให้เกิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 4. ลดความเสี่ยงรายได้การเกษตร โดยพัฒนาระบบประกันภัยการผลิตภาคเกษตร

5. แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง โดยจัดตั้งกระทรวงน้ำและส่งเสริมระบบธนาคารน้ำใต้ดิน 6. แก้ปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน โดยตั้งธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตร จัดสรรที่ดินทำกินให้ทั่วถึง 7. สร้างเศรษฐกิจฐานราก เติมทุนกองทุนหมู่บ้าน สนับสนุนการเชื่อมโยงภาคเกษตร-อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว 8. ปฏิรูปแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการทำกินของเกษตรกร

กำพล ปัญญาโกเมศ
ศ.ดร.กำพล กล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาหนี้สินเป็นนโยบายอันดับแรกที่ต้องดำเนินการ เพราะหนี้เปลี่ยนเสมือนตุ้มถ่วงไม่ให้เกษตรกรหลุดจากกับดักความยากจน ขณะที่หนี้สินเฉลี่ยของเกษตรกรไทยอยู่ที่ประมาณ 2-3 แสนบาทต่อครัวเรือน หรือรวมทั้งประเทศราว 6 แสนล้านบาท พรรคจึงเห็นว่าจำเป็นต้องมีโครงการพักชำระหนี้ อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปีและพักทั้งต้นและดอกเบี้ย ขณะเดียวกันต้องมีการเติมเงินทุนใหม่ให้ด้วย เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีเงินไปเป็นทุนทำกินต่อไป

“โครงการพักหนี้ของพรรคฯจะไม่ทำลายวินัยการเงิน เพราะเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าโปรแกรมปรับปรุงศักยภาพทั้งด้านความรู้การประกอบอาชีพ และหน่วยงานที่รับผิดชอบจะติดตามผลอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ในการเฉพาะหน้านี้รัฐจะต้องมีโครงการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีกำไรจากการผลิตมากขึ้น โดยต้นทุนที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือ ปุ๋ย ที่มีราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งพรรคฯเห็นว่ารัฐต้องช่วยเหลือแบบคนละครึ่ง เพื่อให้เกษตรมีกำไรจากการขายผลผลิตเพิ่มขึ้น”

ศ.ดร.กำพล กล่าวอีกว่า นโยบายพักหนี้และการลดต้นทุนเป็น 2 นโยบายจุดเริ่มในการ “คืนชีวิตเกษตรกร” เมื่อดำเนินการควบคู่ไปกับนโยบายอื่นอีก 6 นโยบาย พรรคเชื่อว่า จะสามารถทำให้ชีวิตเกษตรกรไทยพลิกฟื้นได้อย่างแน่นอน โดยพรรคมีเป้าหมายจะทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกปีละ 2 แสนบาทต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรปลดหนีได้ภายในระยะเวลา 3 ปี

จิรมิตร เกษร
ด้าน นายจิรมิตร กล่าวว่า การคืนชีวิตเกษตรกรจะต้องเริ่มจากการทำให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ก่อน โดยจากการทำงานร่วมกับเครือข่ายเกษตรพอเพียงกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เกษตรกรสามารถที่จะมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ปีละ 2 แสนบาท โดยยึดหลักการปลูกพืชผสมผสานหรือทำกิจกรรมบนที่ดินที่มีความหลากหลาย และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น การทำปุ๋ยใช้เอง เป็นต้น

“หลังจากที่เกษตรกรสามารถยืนบนขาตนเองได้แล้ว อีกขึ้นหนึ่งที่สูงขึ้นคือการนำเทคโนโลยี หรือการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ ซึ่งเป็นการเข้าสู่ระดับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ต่อไป” นายจิรมิตร กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น