xs
xsm
sm
md
lg

“อนุชา” ลุยฝนพบเครือข่ายภาค ปชช.เนื่องใน “วันที่อยู่อาศัยโลก” เร่งติดตามช่วยด้านที่อยู่ที่ทำกิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมต.สำนักนายกฯ พบปะเครือข่ายภาคประชาชน ท่ามกลางสายฝน เนื่องใน “วันที่อยู่อาศัยโลก” เร่งติดตามการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างครอบคลุม

วันนี้ (3 ต.ค.) เวลา 15.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน และ นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางพบปะกลุ่มเครือขายสลัม 4 ภาค และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่เดินทางมาชุมนุมอยู่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการตรงข้ามประตู 5 ทำเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาส “วันที่อยู่อาศัยโลก” ตามที่องค์การที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติ (UN-HABITAT) ได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก หรือ World Habitat Day เริ่มตั้งแต่ปี 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่างๆ ในโลกให้ความสำคัญกับสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ตลอดจนตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของประชากรทุกคนบนโลก
.
การพบปะครั้งนี้ เครือข่ายภาคประชาชนได้มอบหนังสือให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เรื่องการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดินสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ และการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งกลับคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งบรรยากาศการรับมอบหนังสือเป็นไปในท่ามกลางสายฝน หลังจากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน ถึงแนวทางการแก้ปัญหาและการให้ความช่วยเหลือ
.
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลคำนึงถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำชับให้เร่งติดตามและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีนี้โดยด่วน โดยเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับการช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินตามที่พี่น้องประชาชนมีความกังวล ตนจะเร่งติดตามและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างครอบคลุมและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เต็มที่


กำลังโหลดความคิดเห็น