xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” มอบนโยบายฝากร่วมมือแก้ปัญหาน้ำ-ที่ดินทำกิน ชมเพชรบูรณ์ปฏิบัติตามนโยบายรัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประวิตร” มอบนโยบายทำงาน ฝากทุกหน่วยงานร่วมมือแก้ปัญหาน้ำ-ที่ดินทำกินให้ประชาชน ชื่นชม จ.เพชรบูรณ์ ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (25 ก.ย.) ต่อมาเวลา 11.20 น. ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายก เยี่ยมชมขั้นตอนการให้บริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 และทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับ ก่อนเป็นประธานประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ก่อนมอบนโยบายแก่ผู้ปฎิบัติงาน มี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพร้อมเพรียง โดยรับฟังการบรรยายสรุปจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ถึงสถานการณ์น้ำภาพรวม และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการบริหารงานในพื้นที่ รวมถึงปัญหาที่ดินทำกิน

โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอชื่นชม จ.เพชรบูรณ์ ที่ดำเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ขับเคลื่อนงานที่สำคัญในระดับพื้นที่ และทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานในช่วงสถานการณ์อุทกภัย ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู และเยียวยาประชาชนอย่างทันท่วงที และทั่วถึง ทำให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ส่วนปัญหาต่างๆ ที่จะต้องแก้ไข หรือขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง กระทรวง กรม ที่รับผิดชอบรับ ไปดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องที่ดิน ที่อยู่อาศัย ที่ทำกินของชาวเพชรบูรณ์ ขอให้ทุกหน่วยงานได้ช่วยกัน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละและร่วมมือกันอย่างมีเอกภาพ ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน ทั้งนี้ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมแรง ร่วมใจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดจนสร้างความผาสุกให้ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์


กำลังโหลดความคิดเห็น