xs
xsm
sm
md
lg

จ่อบังคับท้องถิ่น 7,850 แห่ง ใช้เทคโนโลยี Traffy Fondue “ทีมพัฒนา” เก็บข้อมูล “ฟรี” 3 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์3 หน่วยงานรัฐส่วนกลาง “เอ็มโอยู” แกมบังคับท้องถิ่น 7,850 แห่ง ใช้เทคโนโลยี Traffy Fondue “สวทช.” ทีมพัฒนา ร่วมจัดเก็บข้อมูล-วิเคราะห์-ประมวลผล “ฟรี” 3 ปี 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 68 หลังเผยข้อมูล มี เทศบาล 577 แห่ง อบต.459 แห่ง ใช้ แพลตฟอร์มชื่อดัง ด้าน “สปน.” จ่อทุ่มกว่า 20 ล้าน อัปเกรด “ศูนย์ 1111” แข่งเทคโนโลยี Traffy Fondue

วันนี้ (25 ก.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเเผยว่า เมื่้อสุดสัปดาห์ มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน ผ่าน แพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของ 3 หน่วยงาน ระหว่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทีมพัฒนาและเจ้าของ เทคโนโลยีนี้

“โดยจะนำไปพัฒนาใช้ในหน่วยงานท้องถิ่น และหวังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาในหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงช่องทางการแจ้งปัญหาอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน” วัตถุประสงค์ของการเซ็น “เอ็มโอยู” ครั้งนี้ ระบุ

เอ็มโอยู มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือฯ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

สวทช. จะร่วมจัดเก็บข้อมูลไปใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจะเข้าไปให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการประชาชนด้านการดำเนินการเรื่องร้องเรียนสู่ความเป็นมาตรฐาน

นำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการปัญหา และข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) มาสนับสนุนการทำงานของหน่วยราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน

ข้อมูล ของ สวทช. ระบุว่า ปัจจุบันพบว่า มีหลายหน่วยงาน อปท.ที่นำ Traffy Fondue ไปใช้ ได้แก่ เทศบาล จำนวน 577 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 459 แห่ง

ดังนั้น เอ็มโอยู จะเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติอย่างเป็นธรรมในเวลาที่เหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง กว่า 7,850 แห่ง ได้นำระบบ Traffy Fondue ไปใช้

ปัจจุบัน สปน. มีศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล 1111 ที่ อ้างว่า เป็นการต่อยอดของ Traffy Fondue

ในปีงบประมาณ 2566 พบว่า สปน. มีโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุก ผ่านช่องทาง 1111ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 19.5 ล้านบาท โดยกำหนดราคกลาง ไว้ที่ 16,803,616 บาท

ประกอบด้วย ค่าบริการ Co-Location 1.44 ล้านบาท ค่าบริหารดูแลระบบ 2.28 ล้านบาท ค่ารักษาระบบอุปกรณ์ 5.22 ล้านบาทเศษ และค่าจ้างบุคลากร รับร้องทุกข์ 7.86 ล้านบาท

สปน. ยังเตรียมจัดงบปี 2566 เพื่อจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์จากการรับฟังประชาชน อีก 3 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น