xs
xsm
sm
md
lg

“อนุชา” เชื่อกองทุนหมู่บ้านขับเคลื่อน ศก.ฐานรากเข้มแข็ง แนะปรับออนไลน์สร้างรายได้ยุคดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมต.สำนักนายกฯ เชื่อมั่นกองทุนหมู่บ้านช่วยส่งเสริม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง แนะสมาชิกกองทุนปรับตัว ดันการค้าออนไลน์หนทางสร้างรายได้ยุคดิจิทัล

วันนี้ (12 มิ.ย.) เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายนิพันธ์ ศิริธร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าสาขากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเมืองเข้าร่วม

นายอนุชา กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนกำหนดจัดในหลายพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยในพื้นที่ภาคกลางถือเป็นพื้นที่แรกที่มีการจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน และสนับสนุนการสร้างโครงข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดบทเรียนผ่านสื่อต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ (KNOW HOW) เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการหมู่บ้านและชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแพร่บทเรียนจากโครงการและการสร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาต่อยอดโครงการให้เกิดความเข้มแข็ง ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ

นายอนุชา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากมาโดยตลอด ภายหลังจากที่ประเทศเผชิญวิกฤติสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทุกระดับ รวมถึงเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นแหล่งเงินของชุมชน รัฐบาลได้เร่งดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชน โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริม การประกอบกิจการชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านทุกรูปแบบ เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยความสามัคคี ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ได้ตั้งไว้

“ขอให้สมาชิกกองทุนฯ ปรับตัวให้ทันยุคดิจิทัล สร้างจุดขาย เพื่อดึงดูดลูกค้า นำรูปแบบการค้าผ่านช่องทางออนไลน์มาใช้ เพิ่มช่องทางการขาย สร้างโอกาสในการขยายตลาด ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” นายอนุชา ย้ำ


กำลังโหลดความคิดเห็น