xs
xsm
sm
md
lg

“อนุชา” เชื่อมั่นกองทุนหมู่บ้านขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ดันการค้าออนไลน์หนทางสร้างรายได้ยุคดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชัยนาท - “อนุชา” เชื่อมั่นกองทุนหมู่บ้านช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง แนะสมาชิกกองทุนปรับตัว ดันการค้าออนไลน์หนทางสร้างรายได้ยุคดิจิทัล

วันนี้ (12 มิ.ย.) ที่หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งจัดโดยสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และแนวทางของการเข้าไปช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมจนประสบความสำเร็จ สามารถดำเนินการตามแนวทางของกองทุนหมู่บ้าน โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมทั้งสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดภาคกลาง จำนวน 500 คน เข้าร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลชนะเลิศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่าง และรางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่างใน 3 สาขา จำนวน 36 ชุมชน และรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 72 ชุมชน ให้แก่กองทุนที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และให้กำลังใจแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่เข้าร่วมงาน

นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ล้านบาท และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามศักยภาพและความเข้มแข็ง ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ จํานวน 79,610 กองทุน เงินทุนหมุนเวียนกว่า 3 แสนล้านบาท จํานวนสมาชิกประมาณ 13 ล้านคน โดยมีผลงานซึ่งเป็นรูปธรรม เช่น ร้านค้าประชารัฐ ตลาดประชารัฐ สินค้าจากผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้าน โรงน้ำดื่มชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สถาบันการเรียนรู้ สถาบันการเงินชุมชน ซึ่งทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมั่นคงยิ่งขึ้น

นายอนุชา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากมาโดยตลอด ภายหลังจากที่ประเทศเผชิญวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทุกระดับ รวมถึงเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นแหล่งเงินของชุมชน รัฐบาลจึงได้เร่งดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชน

โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบกิจการชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านทุกรูปแบบ เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยความสามัคคี ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ได้ตั้งไว้ และขอฝากไปยังสมาชิกกองทุนฯ ให้มีการปรับตัวให้ทันยุคดิจิทัล นำรูปแบบการค้าผ่านช่องทางออนไลน์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดวงกว้างทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น