xs
xsm
sm
md
lg

“อนุทิน” ตั้ง 13 กก.พีอาร์ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ หวังช่วยให้ ปชช.รับรู้ใช้เพื่อการแพทย์และสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมว.สธ. ตั้ง 13 กก.ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ หวังช่วยทำความเข้าใจให้ ปชช.รับรู้ใช้เพื่อการแพทย์และสุขภาพ “ประพัฒน์” แนะสธ. ออกข่าวบวกเพิ่ม นำคนป่วยที่รักษาหายมาเผยแพร่ ให้รู้สรรพคุณ เรียกร้องปชช.ช่วยหนุนนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์-ศก.

วันนี้ (7 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้ออกคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 667 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีใจความว่า

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงกัญชา ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ลดการนําเข้ายาจากต่างประเทศ ส่งผลให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่ และ อํานาจ ดังนี้

1.1 หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
1.2 นายธงชัย กีรติหัตถยากร รองประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.3 พันตํารวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
1.4 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
1.5 อธิบดีกรมการแพทย์
1.6 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1.7 อธิบดีกรมสุขภาพจิต
1.8 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
1.9 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
1.10 นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร
1.11 นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ กรรมการ และ โฆษกคณะกรรมการฯ
1.12 นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ และเลขานุการ
1.13 ผู้อํานวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

2. หน้าที่และอํานาจ
2.1 วางแผน กําหนดแผนงาน เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ และสุขภาพ
2.2 บูรณาการการดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ
2.3 ขับเคลื่อนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ ที่ถูกต้องสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ
2.4 ติดตาม เฝ้าระวังผลการใช้กัญชาเสรีทางการแพทย์
2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม
2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด้าน นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะกรรมการประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ กล่าวว่า มองว่า เป็นเรื่องปกติ หาเรื่องใดเป็นนโยบายเด่น ที่เป็นประโยชน์กับสังคม กระแสต้านนโยบายเป็นแบบนี้ทุกครั้ง เป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่มีนโยบายไหนที่มีผู้เห็นด้วย 100% ก็จะมีฝ่ายสุดโต่งทั้งหลายก็จะมาคัดค้านอยู่ร่ำไป

“หน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ต้องตั้งหลัก ทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้น เช่นกรณีออกข่าวบวกมาก ๆ นำกรณีผู้ป่วยที่รักษาแล้วดีขึ้น กรณีที่รักษาแล้วหายขาด กรณีผู้ป่วยขั้นวิกฤติที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่หลากหลาย แบบนี้ ในกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนเท่าไหร่ พยายามสร้างข่าวบวกให้มากขึ้น ให้สังคมเข้าใจกัญชา กัญชง ให้มากขึ้น” นายประพัฒน์ กล่าว

นายประพัฒน์ กล่าวอีกว่า ในส่วนท่านอื่นมีการออกข่าวให้เกิดความเสื่อมเสียทั้งต่อบุคคล และต่อองค์กร เช่น มีการกล่าวข้อมูลไม่ถูกต้อง ที่กระทรวงสาธารณสุข ต้องมีฝ่ายกฎหมายคอยเตือนว่าอาจจะถูกดำเนินคดีได้ ถ้าล้ำเส้นมากเกินไปก็ต้องใช้กฎหมาย แต่ถ้าความเห็นทั่วไปก็ต้องหักล้างให้ได้ สร้างข่าวบวกมากขึ้น ที่ผ่านมา กระทรวงตั้งรับมากเกินไป

นายประพัฒน์ กล่าวว่า ในขณะนี้ก็ดูยังขรุขระอยู่ เพราะทางฝ่ายทำเนียบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตั้งกรรมการชุดใหญ่ขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง ขึ้นมาดูแลแบบบูรณาการ ซึ่งในส่วนประชาชนเอง หากเข้าใจเรื่องประโยชน์กัญชา สามารถเป็นยารักษาโรคได้ และสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้ พี่น้องประชาชนต้องออกมาร่วมต่อสู้ ออกมาให้ความเห็นด้วยทั้งในสื่อโซเชียล และสื่อทั้งหลาย ต้องพูดกันให้มากขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น