xs
xsm
sm
md
lg

มปอ.ปลุกพลังคำว่า “ไม่” ส่งแคมเปญ The Power of No รณรงค์ดื่มไม่ขับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ จับมือ Bangkok Motorbike Festival เปิดแคมเปญ The Power of No ปลุกพลังของคำว่า “ไม่” หวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ดื่มไม่ขับ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันนี้ ( 31 มี.ค.) นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) กล่าวว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงของอุบัติเหตุบนท้องถนนและการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ละวันอุบัติเหตุบนท้องถนนคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 คน โดย 1 ใน 3 ของการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุด คือ คนรุ่นใหม่ที่อายุน้อย และอยู่ในช่วงกำลังเริ่มต้นชีวิต ในประเทศไทย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถิติสำคัญ คือ ร้อยละ 34 ของการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนของเพศชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร้อยละ 15 ของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของเพศหญิงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอกอฮอล์ ขณะที่ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 3 มีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 จึงเป็นเหตุผลหลักทำให้มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ มปอ. และ Bangkok Motorbike Festival ร่วมมือกันเปิดตัว The Power of No แคมเปญดิจิทัลรณรงค์ ส่งเสริมพฤติกรรมที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดื่มไม่ขับ


ทั้งนี้แคมเปญดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักดื่มหน้าใหม่ อายุระหว่าง 21-30 ปีในประเทศไทย ได้ร่วมแสดงพลังของการสร้างความปลอดภัย บนท้องถนน ตระหนักว่าการดื่มแล้วขับไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความเป็นหรือความตายสำหรับใครคนใดคนหนึ่ง แต่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกำลังพัฒนาทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ซึ่งการใช้ยานยนต์อย่างรวดเร็วแซงหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนที่ปลอดภัย ทำให้ภูมิภาคนี้ต้องเผชิญกับอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่สูงเป็นอันดับสองของโลก ซึ่งสามารถสร้างความสูญเสีย ทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 3-6 ของ GDP ต่อปีของประเทศ โดยแคมเปญ The Power of No เป็นส่วนหนึ่ง ของการรณรงค์ระดับภูมิภาคที่จะมีการดำเนินการพร้อมกันในอีก 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม และมีเป้าหมายเข้าถึงนักดื่มหน้าใหม่จำนวน 10 ล้านคนใน 6 ประเทศ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายร้ายแรงของการดื่มแล้วขับ ซึ่งจะช่วยให้คนกลุ่มนี้มีการตัดสินใจ ภายใต้การมีข้อมูลที่ดีขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาไปสู่วัฒนธรรมการดื่มที่มีความรับผิดชอบ มากขึ้นในพื้นที่และชุมชนของตัวเอง

“ในเดือนนี้แคมเปญ The Power of No “ปลุกพลังของคำว่าไม่” ภายใต้การนำของสมาคมยานยนต์แห่งเวียดนาม (AA Vietnam)ซึ่งเป็นสมาชิกสหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ (FIA) จะถูกรณรงค์ส่งต่อเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย
ตลอด 6 สัปดาห์บนหน้า Facebook ของแคมเปญในแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีทั้งวิดีโอทีเซอร์ โฆษณา และเนื้อหาอื่น โดยมีเป้าหมายสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ เฉพาะอย่างยิ่งดื่มเมาแล้วขับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่มปอ.ให้ความสำคัญ โดยร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม มุ่งมั่นแก้ไขปัญหานี้ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงหวังว่าการรณรงค์นี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง “
กำลังโหลดความคิดเห็น