xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” สั่งจัดงานสถาปนา กห.เรียบร้อย ให้ตั้งจุดดูแลสงกรานต์ ย้ำเกณฑ์ทหารโปร่งใสเลี่ยงรวมตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษก กห. เผย นายกฯกำชับจัดงานวันสถาปนา กห.ครบ 135 ปี ด้วยความเรียบร้อย สั่งทหารตั้งจุดให้บริการปชช.ถนนสายหลัก-รอง ช่วงสงกรานต์ ย้ำเกณฑ์ทหาร 65 ยุติธรรม-โปร่งใส พิจารณาสถานที่-จำนวนคนเลี่ยงรวมตัว

วันนี้ (25 มี.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่กระทรวงกลาโหม พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 3/2565 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า
นายกฯ และ รมว.กลาโหม กำชับให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ สนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการดำเนินพิธี และกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ 135 ปี 8 เม.ย. 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งให้พิจารณาจัดกิจกรรมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม อาทิ กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน กิจกรรมการบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมถึงการเยี่ยมเยียนทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้กับกำลังพล ครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา ภารกิจ ความรับผิดชอบและหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคงที่มีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศ ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ รวมถึงการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ อันจะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่อการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงกลาโหม และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของทหารได้ต่อไป

รองโฆษกกระทรวงกลาโหม ยังกล่าวว่า นายกฯ และ รมว.กลาโหม กำชับให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการและประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนบริเวณด้านหน้าที่ตั้งหน่วยบนถนนสายหลักและสายรองตามความเหมาะสม อาทิ การให้ข้อมูลด้านการเดินทางและรับแจ้งเหตุร้องทุกข์ การให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม การตรวจสภาพและซ่อมแซมยานพาหนะ รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์และปฐมพยาบาลเบื้องต้น อันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ.

รองโฆษกกระทรวงกลาโหม ยังกล่าวว่า นายกฯ และ รมว.กลาโหม กำชับให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดในห้วงเดือน เม.ย. 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยพิจารณาทั้งในด้านสถานที่ จำนวนทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ และห้วงเวลาในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กระบวนการตรวจเลือกฯ จะต้องยังคงไว้ซึ่งความยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นทหารกองประจำการตามความมุ่งหมายของทางราชการ


กำลังโหลดความคิดเห็น