xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เคาะกรอบวงเงิน 31,662.9175 ล้าน ให้ สปสช.ค่าบริการสาธารณสุขภายใต้หลักประกันสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล เผย ครม. อนุมัติ กรอบวงเงิน 31,662.9175 ล้านบาท ให้ สปสช. สำหรับโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2565 รอบที่ 1

วันนี้ (28 ธ.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรอบวงเงิน 31,662.9175 ล้านบาท สำหรับสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการสถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศ

ทั้งนี้ พร้อมมอบหมายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค ทั้งในเรื่องของจำนวนประชาชนได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นที่จะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ศักยภาพของสถานบริการภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจากผลของความรุนแรงจากการติดเชื้อลดลง โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าสูงสุด

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า สปสช. เตรียมความพร้อมและจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ทั้งการบริการคัดกรองเชื้อโควิด-19 การบริการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิด-19 การบริการที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation : HI) การบริการที่ให้บริการวิกฤตฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19 หรือ UCEP COVID-19 และ หน่วยบริการที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล


กำลังโหลดความคิดเห็น