xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เตรียมรับทราบเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพิ่มผู้ใช้สิทธิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (23 พ.ย.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม. แบบเต็มคณะ ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

จับตาไปที่ ครม. เตรียมรับทราบการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คาดจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 15 ล้านคน จากปัจจุบันที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่ประมาณ 13.6 ล้านคน โดยการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะจ่างนักศึกษาจบใหม่ ประมาณ 10,000 คน ประจำจุดลงทะเบียน เพื่อให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อาจจะไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และเพื่อคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับสวัสดิการจากรัฐเพิ่มเติมอย่างแท้จริง โดยผู้ที่ถือบัตรคนจนในปัจจุบันจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ในครั้งนี้ด้วย

ส่วนมีวาระที่น่าสนใจ คือ การแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ทั้งมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ/ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

ครม.เตรียมพิจารณาร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานความร่วมมือของส่วนราชการในการสารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ พ.ศ... /ร่างข้อตกลงการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก กับสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ้งแวดล้อม /ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุม เฉพาะ พ.ศ... /ร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่องการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับโลกของสหประชาชาติ เพื่อปราบปราม การค้ามนุษย์ /การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 13

และรับทราบรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมเตรียมพิจารณาการเข้าร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วนด้านพลังงานภายใต้ยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Energy Parthnership : BREP ) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมพิจารณา ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการขอความเห็นชอบโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส รวมถึงขอขยายกลุ่มเป้าหมายในการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ


กำลังโหลดความคิดเห็น