xs
xsm
sm
md
lg

“พี่ศรี” หนุน กกต.สั่ง อสม.ที่สมัคร อบต.หยุดทำหน้าที่ แขวะนักการเมืองได้ประโยชน์ถึงค้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศรีสุวรรณ” หนุน กกต.สั่ง อสม.ที่เป็นผู้สมัคร อบต.หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว เหน็บนักการเมืองค้านได้ประโยชน์ทั้งพรรค ทั้งส่วนตัว โดยไม่ควักเงินจ่ายเอง แนะนายกฯถ้า อสม.ส่วนน้อยหยุดปฏิบัติหน้าที่ 1 เดือน ทำระบบสาธารณสุขไทยล่มสลายต้องปลด รมว.สธ.

วันนี้ (31 ต.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวแสดงความเห็นด้วยที่ กกต.ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เพื่อขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก หรือนายก อบต. หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียง งดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะผ่านพ้นการเลือกตั้งวันที่ 28 พ.ย.นี้ไปแล้ว เพราะมีความใกล้ชิดกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยการมีหนังสือขอความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของการจัดการเลือกตั้ง ที่เชื่อว่า กกต.เห็นความไม่เที่ยงธรรมเกิดขึ้นจากคนที่ปฏิบัติหน้าที่ อสม. อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในการไปเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้สมัครได้ เนื่องจาก อสม.นั้น บทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 2554 และมีค่าตอบแทนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยกำหนดให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือน แม้ กกต.จะเคยวินิจฉัยแล้วว่า อสม. มิได้เป็น “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ก็ตาม

ดังนั้น ภารกิจของ “อสม.” จึงใช้เงินแผ่นดิน และตำแหน่งหน้าที่ที่ราชการมอบหมาย ไปทำงานสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ในการสร้างความนิยมเป็นการส่วนตัว ซึ่งหากมี “อสม.” บางรายไปสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว ก็ย่อมจะได้เปรียบกว่าผู้สมัครรายอื่นๆ ที่มิได้เป็น อสม. หรือมิได้ว่าจ้างให้ อสม.มาเป็นผู้ช่วยหาเสียง เช่นนี้ ย่อมทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ย่อมทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันในการเลือกตั้งในท้องถิ่นนั้นๆ ได้


กำลังโหลดความคิดเห็น